konsten-att-delta-pos-rgb.png

Vill du bli en del av ett nytt nätverk?

13 september 2016

Konsten att delta är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska bild och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade.


För att kunna ta del i den svenska bild och formsektorn behövs kontakter och nätverk. Därför startar nu Konsten att delta: bild och form, för att erbjuda kollegiala träffar.

Konsten att delta: bild och form är uppbyggt som ett ”mentorskapsprogram” och drivs av KRO/KIF (Konstnärernas riksorganisation/Föreningen Svenska konsthantverkare och industriformgivare) i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund, KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m.fl. Klys är projekt ägare och projektet finansieras genom Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

I flertalet studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda bild och formskapare är en ofta förbisedd grupp. Konsten att delta: bild och form vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund. Projektet är en plattform för samverkan mellan bild och formskapare, institutioner, organisationer, föreningar m.fl. Projektet kommer att arrangera regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet. Med projektet ges möjlighet för etablerade bild och formskapare att bli mentor/kollega för en person inom samma bransch och där igenom utöka sina nätverk.

Projektet bygger vidare på erfarenheter från tidigare arbete. Under 11 år  har projektledare Ola Öhlin arbetat framgångsrikt med yrkesrelaterade integrationsprojekt inom bild- och formområdet i Östergötland och Sörmland. Läs mer om dessa projekt i boken Konsten att delta av Macarena Dusant eller i Dagens Nyheters artikel, Utbyten ska hjälpa nyanlända konstnärer.

Vill du berika ditt skapande och yrkesliv med nya kontakter? Vill du bidra med egna erfarenheter och bli en del av projektet? Fyll då i matchningsformuläret.

 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta:
Ola Öhlin, Projektledare Konsten att delta ola@kro.se  073-642 78 59                                
Antony Merjan, Projektkoordinator Konsten att delta, antony.mejan@stadsteatern.stockholm.se, 070-099 16 19

                        


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!