kombo-kollage Folk och kultur 2024

Konstnärernas Riksorganisation på Folk och Kultur 2024

21 december 2023

Vi deltar med flera programpunkter på Folk och Kultur i Eskilstuna den 7-10 februari


Nu har programmet för det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 2024 släppts! Folk och Kultur äger rum i Eskilstuna varje år och samlar ett stort antal aktörer från offentlig och privat sektor såväl som civilsamhället. Denna gång äger konventet rum den 7-10 februari 2024. Konstnärernas Riksorganisation deltar med flera programpunkter.

Ekonomisk styrning är politisk styrning – om bild- och formkonstens roll i kultursamverkansmodellen. I samarbete med Bildkonst Sverige.
Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, torsdag 10:15–11:15.
Deltagare: Carl-Oscar Sjögren, Ställbergs gruva, Kristoffer Lindberg (S), Conny Brännberg (KD), Kajsa Ravin, Kulturrådet, Sara Edström, Konstnärernas Riksorganisation och Magdalena Malm, Bildkonst Sverige.
https://folkochkultur.se/program/punkt/997

Vilka utmaningar står konstnärspolitiken inför? – Ett samtal om konstnärspolitikens framtid utifrån kultursamverkansutredningen och aktuella kulturpolitiska debatter.
Plats: Stiga Sports Arena, B-Hallen, torsdag den 8/2 11:45–12:45.
Deltagare: Magnus Manhammar (S), Kristina Axén Olin (M), Sofia Lindström Sol, Högskolan i Borås samt Sara Edström och Jon Brunberg, Konstnärernas Riksorganisation.
https://folkochkultur.se/program/punkt/890

Lansering av Konstbranschen i siffror 2023. Vi släpper den senaste utgåvan av vår rapport som utkommer vartannat år.
Plats:Lokomotivet, fredag 9/2 kl 12:30 – 13:00
Deltagare: Maria Adenfelt, rapportförfattare och Konstnärernas Riksorganisations verksamhetschef Eva Månsson.
https://folkochkultur.se/program/punkt/849


Vi ser fram emot att ses i Eskilstuna den 8-9 februari!


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!