krisstöd4.png

Konstnärernas Riksorganisation välkomnar Konstnärsnämndens beslut till fördelning av krisstöd 4

26 augusti 2021


Regeringen beslutade i juni i år att tillföra ytterligare 750 miljoner kronor i krisstöd till kulturen. 92 miljoner av dessa pengar ska fördelas av Konstnärsnämnden.

I dag meddelade Konstnärsnämnden att pengarna inte kommer att utlysas som ett fjärde krisstipendium (de har tidigare fördelat tre omgångar med krisstöd). De 92 miljonerna kommer istället att fördelas till de som sökte krisstipendium 3 men fick avslag eftersom de då tilldelade medlen inte räckte till alla som sökte. De medel som sedan kvarstår kommer att fördelas som arbetsstipendier till de som redan sökt för 2021.

Konstnärernas Riksorganisation välkomnar att Konstnärsnämnden på detta sätt jämnar ut den orättvisa som uppkom vid fördelningen av krisstipendium 3 då ca 1 000 av de sökande fick avslag på sin ansökan. Det är också positivt att Konstnärsnämnden med detta förfarande undviker ytterligare en ansökningsprocedur som tar tid och kraft från konstnärerna.

Läs mer om Konstnärsnämndens beslut på deras hemsida
https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=25496


Nyhetsarkiv