Workshops om MU-avtalet och konstnärsmöten under hösten

28 oktober 2013

Under hösten 2013 anordnar KRO/KIF MU-workshops i fem olika städer. Välkommen till en tankeväckande workshop där deltagarna får reflektera över olika ställningstaganden och situationer som kan uppkomma vid en utställning. Hur mycket ska konstnärernas arbete få kosta? Vilken prislapp har ditt jobb?


Under hösten kommer en rad workshops att genomföras runt om i landet där konstnärer och utställningsarrangörer får en chans att fördjupa sig i avtalet. Workshopen utgår från en lärkarta där deltagarna gemensamt får lösa olika problemställningar. Det blir konkret och avdramatiserar avtalsskrivandet samtidigt som det skapar en rad aha-upplevelser. 

Workshopen går igenom MU-avtalets grunder och deltagarna diskuterar hur avtalet kan användas som ett redskap för att undvika fallgropar i en avtalsförhandling. Konstnären Anders Lindgren är workshopledare tillsammans med regional representant från KRO/KIF.

MU-utbildningen anordnas i samarbete med Konstkonsulenterna i Sverige.

Aktuella datum och platser: 
19 oktober Göteborg, Samtidskonstdagarna 
15 november Ronneby, Ronneby Kulturcentrum 
18 november Växjö, Italienska palatset 
21 november Luleå, Luleå konsthall 
27 november Örebro, Örebro länsmuseum 
6 december Umeå, Västerbottens museum

Workshopen pågår en heldag, kl. 9.00-17.00 
Workshopen kostar inget men antalet platser är begränsade. Lunch och fika bjuder KRO/KIF på. 
 

Inbjudan: konstpolitik och valplattform

I anslutning till MU-utbildningen bjuder KRO/KIF konstnärer i regionen för att diskutera konstnärspolitik, valplattform och hur vi på bästa sätt organiserar oss tillsammans för att åstadkomma förändring.

Kom och diskutera hur vi kan förbättra villkoren för konstnärerna i framtiden med KRO:s ordförande Katarina Jönsson Norling och KRO/KIF:s nya verksamhetschef Eva Månsson!

Hur ser den framtida yrkesrollen ut för dig som konstnär?
Hur kan KRO/KIF bäst arbeta för att tillgodose de behoven? På såväl riksnivå som lokal nivå?
Vilka konstnärsorganisationer finns i regionen som vi kan samarbeta med?

Vi presenterar också KRO/KIF:s valplattform med ett ”metodkit” för politiskt påverkansarbete inför valen 2014.

KRO/KIF bjuder på fika.

Aktuella datum och platser: 
15 november Ronneby, KROMA, kl 17.00-19.00
18 november Växjö, Italienska palatset, kl 18.00-20.00
21 november Luleå, Hushållningssällskapets lokaler, kl 18.00-20.00
27 november Örebro, Örebro länsmuseum, kl 18.00-20.00 
5 december Umeå, Galleri Verkligheten, kl 18.00-20.00


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!