Nyheter


Här hittar du ett arkiv med alla våra nyheter från och med år 2013. Om du letar efter något särskilt kan du använda sökfunktionen.

Nyhetsarkiv

Sara Edström talar i TCO-landet

Ta del av samtalen från Almedalsveckan i efterhand!

Den 25-28 juni deltog företrädare för Konstnärernas Riksorganisation i flera kulturpolitiska samtal under politikerveckan i Visby och träffade politiker såväl som en rad företrädare för myndigheter, organisationer och institutioner. Här nedan sammanfattar vi de samtal vi själva deltog i med länkar till video- eller ljudinspelningar som ni kan ta del av i efterhand.

■ Vår ordförande, Sara Edström, har skrivit ett kort reportage på sin Facebooksida som på ett utmärkt sätt sammanfattar de kulturpolitiska samtalen under årets almedalsvecka.

■ Vi arrangerade själva samtalet Konstnärspolitiken och pengarna! på Kultur i Almedalen den 25/6 där vi diskuterade aktuella utmaningar för konstnärspolitiken och kulturlivets finansiering med en eminent panel bestående av Mika Romanus, Direktör, Konstnärsnämnden, Gunnar Ardelius, Generalsekreterare, Sveriges Museer Carl Forsberg, Förste vice ordförande i Kulturnämnden, Västra Götalandsregionen, Miljöpartiet och Sara Edström, Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation. Jon Brunberg modererade.
Samtalet kan ses på Kultur i Almedalens YouTube-kanal.

■ Koalition för kulturdebatt är ett nätverk där Konstnärernas Riksorganisation ingår tillsammans med flera fackförbund och intresseorganisationer i kultursektorn och folkbildningen. Koalitionen kommer i höst med antologin ”Kulturpolitiken och verkligheten” som vår ordförande, Sara Edström, har skrivit ett kapitel till. Hon och en rad andra företrädare för kulturlivets organisationer deltog i samtalet ”Varför är kulturen så missnöjd?” om antologin den 25/6. Lyssna på samtalet på Soundcloud

■ Den 25/6 lanserades Kommittén för demokratins röstbärare som är ett partipolitiskt och religiöst obundet forum som består av organisationer som företräder forskare, journalister och kulturskapare. I ett samtal i på TCO-landet om att forskare, journalister och kulturskapare tystnar och hur vi tillsammans kan vända utvecklingen så deltog vår förbundsjurist Katarina Renman Claesson som är ledamot av kommittén. Lyssna på samtalet

■ Sara Edström medverkarde också i samtalet ”I ljuset av AI” som KLYS arrangerade den 26/6 på Länsteatern Gotland. Samtalet handlade om konsekvenserna av en ökad användning av generativ AI för kulturskapare med titeln ”I ljuset av AI”.
Se samtalet på YouTube

■ Många av de kulturpolitiska samtalen fördes den 25-26 juni inom ramen för den kulturpolitiska plattformen Kultur i Almedalen, som drivs av Svensk Scenkonst och Sveriges Museer. De flesta av de samtalet kan ses i efterhand på Kultur i Almedalens YouTube-kanal.

Foto: Sara Edström talar under KLYS kulturskaparmingel i TCO-landet i Visby.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!