Omstart i Östergötland ger mersmak

20 november 2014

Ett fåtal personer kan inte göra allt, men med många engagerade som gör lite kan förändringar ske, tror konstnären Sira Jokinen Lisse. Tillsammans med KRO-kollegan Eva Fornåå hoppas hon på en nystart för konstnärerna i Östergötland. Under artikeln finns mötesanteckningarna från seminariedagarna.


Den 7-8 november samlades konstnärer från hela Östergötland i Motala för att delta i ett konstpolitiskt seminarium. Arrangörerna Sira Jokinen Lisse, ordförande för KRO Region Mitt, och Eva Fornåå, styrelseledamot, förstod att det krävdes ett brett och engagerande program för att även locka de långväga medlemmarna.

- Konstnärer har tight om tid. De flesta har både konstnärskapet och ett annat jobb vid sidan om för att livnära sig. De måste känna att det är värt att åka hela vägen till Motala, säger Sira Jokinen Lisse.

Genom samarbete med kommunen, KRO-Mitt och Regionförbundet Östsam, lyckades de skapa två innehållsrika dagar under parollen Omstart Östergötland. På programmet fanns föreläsningen ”Konstnärens nya roller" med konstnären Peter Johansson. Bo Olls, konstansvarig på regionförbundet Östsam, visade statistik och siffror om konst och konstnärer i länet. Maria Ståhl, konstintendent i Motala konsthall, berättade om konsten i Motala. Under helgen hölls också två workshops på temat ”Om konstpolitik och ekonomi - Hur går vi vidare regionalt från ord till handling?”

Eva Fornåå berättar att seminariet avlöpte bättre än arrangörerna vågat hoppas på.
- Alla konstnärer jag pratade med var positiva. Vi beslöt att starta ett nätverk och att hålla ett möte till våren med ambitionen att bilda en lokalförening. Flera av konstnärerna frågade hur man blir medlem i KRO/KIF och andra att de ville gå med igen!
En viktig sak som också framkom på mötet var att konstnärskåren i Östergötland behöver och efterfrågar utbildning i konstnärsfackliga frågor.

Under många år var det svårt att hitta en arena för konstpolitiska diskussioner, menar Sira. När hon själv ville engagera sig i KRO hade en omorganisation ägt rum där länen slogs samman i fem regioner. Många var emot förändringen och stämningen på många håll negativ.

- För några år sedan kände jag att det började bli annorlunda. Jag tror det beror på att det blev en ny styrelse och att Katarina Jönsson Norling tog sig tid att komma ut i regionerna, säger Sira Jokinen Lisse.
Omstart Östergötland är ett sätt att samla konstnärerna runt ett mål och visa att det finns möjligheter att skapa förändring.

- Det är svårt för en person att göra allt, men är man många som gör små bitar då kan vi komma väldigt långt. Förhoppningen är att det finns många konstnärer som på olika sätt vill vara med och engagera sig för konstpolitiska frågor. Vi måste också värna de medlemmar som bor utanför storstäderna så att de vill stanna kvar, arbeta för att det finns ateljéer och arbetstillfällen vare sig det handlar om utsmyckningar eller skapande skola, avslutar Sira.
 

 

Rapport från seminariet

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!