14-12-18_alice_bah_kuhnke_far_pixelportratt_alla_i_kulturvalet.se_beskuren_foto_pontus_bjorkman_kro-kif_0.jpg

Arbetet med en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten påbörjat

23 januari 2015

I valkampanjen drev KRO och KIF tillsammans med andra organisationer frågan om en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. Igår offentliggjorde kulturminister Alice Bah Kuhnke att regeringen har satt igång arbetet. Så här lät det när Niclas Malmberg (MP) ställde frågor i riksdagen (börjar 28:30 min in i sändningen):


"Malmberg: Är det aktuellt för regeringen att arbeta med en nationell strategi för bild- och formkonsten?

Bah Kunhke: Ska vi ha ett levande kulturliv så måste vi även ha konstnärer och kulturarbetare som kan leva på sitt arbete. Vi vet att många konstnärer har långa utbildningar men låga inkomster. Och bild- och formkonstområdet är ett särskilt eftersatt området och därför ska vi ta itu med det nu. Vi bereder just nu en handlingsplan för att stärka bild- och formkonstens förutsättningar att verka. Och vi har även stärkt skrivningar om att MU-avtalet ska följas i regleringsbreven.

Malmberg: Jag vill understryka MU-avtalet. Varje gång vi har ett statligt bidrag till en utställare är det rimligt att ställa ett motprestationskrav om att MU-avtalet följs så att konstnärerna får en skälig ersättning.

Kulturministern: Precis. Det är oerhört viktigt, och genant när inte vi i det offentliga följer de avtal som finns. Jag ser fram emot att följa upp att MU-avtalet efterföljs och att återkomma med en handlingsplan."

Det är mycket bra av Alice Bah Kuhnke att vara lyhörd och börja agera så pass snabbt, och mycket bra av Niclas Malmberg att ställa frågor om bild- och formkonsten, konstnärers villkor och MU-avtalet!

Se utfrågningen här (28:30 in i sändningen).


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!