14-10-03_kulturminister_alicebahkuhnke-infor_hostbudgeten_2017.jpg

Alice Bah Kuhnke, det är hög tid att göra verklig skillnad!

13 september 2017

”Konstnärernas villkor förbättras”, slog statsminister Stefan Löfven fast i gårdagens regeringsförklaring (12/9) och för ett år sedan sade kulturminister Alice Bah Kuhnke att ”bild- och formområdet står näst på tur”. Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo skriver en uppmaning till regeringen inför att den lägger sin sista stora budget före valet.


Regeringsformen § 2 slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Med grundlagen för ögonen vore det anmärkningsvärt om den rödgröna regeringen inte ska lyckas med att höja kulturanslagen från 0,79 procent till en (1) procent av statsbudgeten.
 

En rödgrön regering som anser att konstnärernas villkor är en prioriterad fråga måste kunna lösa den kulturpolitiska skamfläck som innebär att konstnärer tvingas arbeta utan ersättning för sin arbetstid när de producerar utställningar till offentliga arrangörer.

Under mandatperioden har kulturministern flera gånger hävdat att konstnärernas villkor är en prioriterad fråga. Ändå har satsningarna än så länge uteblivit. Av runt 760 miljoner kronor som regeringen har stärkt kulturbudgeten med under mandatperioden har endast 4 miljoner (alltså 0,5 %) gått till att stärka bild- och formkonstnärernas villkor (uppräknad visningsersättning). Sedan förra höstbudgeten har Konstnärsnämndens släppt sin stora inkomstrapport som visar att medianinkomsten för bild- och formkonstnärer är 13 000 kr i månaden före skatt. Det är drygt hälften (54 %) av resterande befolkningens medianlön och 72 procent av genomsnittet för alla konstnärliga yrkesgruppers. Nu har staten ett stort budgetöverskott och kulturministern alla möjligheter att göra verklig skillnad.

Det är hög tid att prioritera och skapa bättre förutsättningar för de som producerar det konstnärliga innehållet till landets konsthallar, museer och offentliga livsmiljöer. När Magdalena Andersson (S) promenerar med budgeten till riksdagen den 20 september, se då till att: 

- visningsersättningen är uppräknad med 38 miljoner kr så att den motsvarar biblioteksersättningen 
- MU-avtalet är finansierat genom att 64 miljoner kr tillförts och öronmärkts för att betala konstnärerna för deras arbetstid vid utställningar. 
- en ny Konstnärsfond med inspiration från Norge och utredningen SOU 1997:106 finns med samt ett statligt direktiv för enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar.

En rödgrön regering som anser att konstnärernas villkor är en prioriterad fråga måste kunna lösa den kulturpolitiska skamfläck som innebär att konstnärer tvingas arbeta utan ersättning för sin arbetstid när de producerar utställningar till offentliga arrangörer.

Ska Sverige ha en vital och stark konstscen måste fler konstnärer kunna ägna sig åt konsten på heltid. Som Daniel Birnbaum, överintendent vid Moderna Museet, förra året svarade på frågan om vad som är viktigaste för svenskt konstliv de kommande åren: ”Det viktigaste är nu som alltid att landets konstnärer får möjlighet att utveckla sina konstnärskap.”

Katarina Jönsson Norling, konstnär, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation
Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, vice riksordförande Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!