konstkommuner_vigranskar.png

NY GRANSKNING: Stora skillnader för konsten i landets kommuner

15 juli 2017

Möjligheten för invånarna att ta del av konst skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Kommuners varierande infrastruktur och satsningar på konsten ger även vitt skilda förutsättningar för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer att bo och verka lokalt. Det visar Årets Konstkommuner 2017, en ny granskning av Konstnärernas Riksorganisation.


Hela granskningen och allt material finns här.

Materialet består av fem delar: 
1. Den digitala Årets konstkommuner, där alla kommuner kan jämföras utifrån svaren på fem frågor och hur mycket man satsar på kulturen. Det går att sortera kommunerna utifrån svaren på de fem frågorna men även utifrån invånarantal och kommunkategorier. Det finns även en ranking som bygger på 17 frågor. 
2. En rapport med analys och statistik över kommunernas enkätsvar.
3. 290 kommunsidor med kommunerna samtliga svar.
4. Erfarenheter från kommuner samlade i metodhandboken ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”.
5. Pressmeddelande om Årets konstkommuner.

För frågor, kontakta Pontus Björkman, pontus@kro.se.

Logga: Peter Bergman


Nyhetsarkiv