mote-malmo-stad-24-okt

Möte med kulturnämnden i Malmö stad

25 oktober 2023

Den 24 oktober mötte vi i Konstnärernas Riksorganisation kulturnämndens ordförande i Malmö stad. Efter att vi tillsammans med ateljéföreningarna i Malmö skickat en skrivelse till kulturnämnden så blev vi inbjudna till Stadshuset för att samtala om den utredning om ateljésituationen i Malmö som nu ligger för beslut i kommunfullmäktige.


Den 24 oktober mötte vi i Konstnärernas Riksorganisation kulturnämndens ordförande i Malmö stad, Janne Grönholm, samt kulturstrateg Jennie Järvå och politiska sekreteraren Amanda Lindblad. Efter att vi tillsammans med ateljéföreningarna i Malmö skickat en skrivelse till kulturnämnden så blev vi inbjudna till Stadshuset för att samtala om den utredning om ateljésituationen i Malmö som nu ligger för beslut i kommunfullmäktige.

Janne Grönholm och Jennie Järvå informerade oss om att när beslut om att utveckla Malmö stads ateljéstöd fattas den 25 oktober kommer det att innebära en kraftig ökning av de ateljéstipendier Malmö stad ger ut, från dagens 1 miljon till 4 miljoner kronor. Det innebär en ökning från dagens 60 stipendier till 115 st, och summan för varje konstnär som får stipendiet ökar från 18 000 kr till 35 000 kr/år (skattefritt). En annan viktig förändring är att ateljéstipendiet inte kommer att vara knutet till ett visst hyreskontrakt, utan du ska kunna ha din ateljé varhelst det passar dig (dvs även om du har ateljé hemma, om du jobbar utomlands eller om du delar lokal med andra osv). De informerade också om att de kommer att förbättra förfarandet med referensgrupper som bedömer ansökningarna till ateljéstipendierna så att det blir än mer transparent och tydligt vilka kriterier som gäller och hur urvalet görs.

Vi ser positivt på dessa förstärkningar och förbättringar, och ser fram emot en fortsatt dialog med Malmö stads kulturnämnd och förvaltning angående övriga viktiga frågor inom konstnärspolitiken.

På mötet deltog Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Riks, Pia Carlström och Irina Laaja från Konstnärernas Riksorganisation Skåne, Elizabeth Thun från ateljéföreningen Sulfur, Elisabeth Moritz och Ninnie Yeo från Addo och Linnea Carlsson från Bunkern.

Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!