Ny rapport om enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning

20 december 2013

77 procent av Sveriges regioner och landsting tillämpar enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Av kommunerna är det 45 procent. Det visar Konstnärsnämndens nya rapport ”Ingen regel utan undantag”.


Myndigheten drar bland annat slutsatsen att all offentlig verksamhet har ett ansvar för att den offentliga konsten integreras i samhällsmiljön och att regeringen borde anta ett direktiv som ser till att enprocentsregeln tillämpas inom statliga bolag, verk och myndigheter.

– Den offentliga konsten når ut till medborgare över hela landet och skapar utmanande, spännande och attraktiva miljöer. Det ökande intresset för konstnärlig gestaltning av våra gemensamma miljöer är därför oerhört positivt, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO).

Räknar man även med de kommuner som tillämpar enprocentsregeln som en riktlinje eller en målsättning är det 64 procent av kommunerna som på något sätt använder enprocentsregeln. Två tredjedelar av landets kommuner ger alltså konstnärer återkommande gestaltningsuppdrag i offentliga byggnader och miljöer, enligt rapporten. 

– Det här är en god samhällsutveckling som staten kan förstärka. Genom att erbjuda ett utbildning- och stimulanspaket till de kommuner, landsting och privata fastighetsbolag som gör enprocentsregeln bindande, skulle vi långsiktigt få ännu bättre miljöer att vistas i, säger Katarina Jönsson Norling.

Här finns Konstnärernas Riksorganisations kommentarer och rapporten i sin helhet.

Det nya numret av tidningen Konstnären (4/2013) handlar om enprocentsregeln. Läs den djuplodande huvudartikeln av Robert Stasinski här.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!