lagesrapport.jpg

En lägesrapport från bild-och formkonstnärerna i coronatider

31 mars 2020

Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att hejda smittspridningen och skydda våra medmänniskor från att bli sjuka.


Jag tror inte det finns någon som inte känner sig rädd och orolig för framtiden när vi dag för dag nås av nya siffror om fortsatt ökat antal dödsfall och insjuknande. Oron handlar såklart även om hur allt detta påverkar våra liv och ekonomi, både i det akuta läget och under lång tid framöver. Det har varit väldigt tungt att ta del av alla de lägesrapporter som kommit in, både via vår enkät och via mail och telefonsamtal från bild- och formkonstnärer runt om i landet. 

“Egentligen borde jag dö det vinner alla på” är ett av svaren som etsat sig fast i hjärtat. “Vi var redan innan Covid-19 en oskyddad grupp nu är vi nästan utrotade!” är ett annat svar som sätter fingret på hur otroligt svag vår position på arbetsmarknaden varit under alltför lång tid. “Jag är osäker och rädd”, ”Luften har gått ur mig”, “Nu känns det som allt varit förgäves”, “Jag är ensam, hungrig, har mycket konst och inga kunder” säger andra. 

Många av svaren handlar om just detta att känna sig lamslagen och nedslagen i skoskaften. “Kollektiv lamslagning där det är väldigt svårt att tänka och planera framåt”. Efter att ha kämpat och lyckats hålla näsan ovanför vattenytan under ett helt yrkesliv så slår plötsligt effekterna av krisen totalt undan fötterna på en rent mentalt. Och ovanpå det kommer de akuta ekonomiska konsekvenserna som en extra tyngd.

“Alla jobb jag haft inplanerade försvann på ett bräde”, “Det har gått från 100 till noll på mycket kort tid”, “Jag har tvingas avregistrera min firma”, “Hela verksamheten som hållit på i 35 år hotas”, “Jag tvingas till personlig konkurs”, “För en dryg vecka sen gick mitt företag bättre än någonsin - idag står jag helt utan inkomst”, “Jag kommer inte att ens kunna köpa mediciner. Alla mina andra pengar går till hyra”, “Det blir en katastrof för mig och min familj”.

Vi ser att hyreskostnaderna för ateljéer, gårdsbutiker, utställningsrum, produktionsplatser mm är det som direkt knäcker många. Hyran måste in, här finns i dagsläget ingen pardon. Det är av yttersta vikt att snabbt få till stånd åtgärder för hyreslättnader för att inte en hel bransch ska slås ut. Regeringen lade i onsdags (25 mars) fram ett förslag som går ut på att staten tar 50 % av avtalade hyresnedsättningar upp till 50 % för utsatta branscher. Det är ännu oklart om bild- och formkonstnärer anses tillhöra en utsatt bransch, men vi hävdar ju det med bestämdhet.

Det som i övrigt framgår med stor tydlighet i enkätsvaren är ju hur ett inställt uppdrag får den dominoeffekten att flera andra inkomstmöjligheter faller på samma gång. En inställd utställning ger inga försäljningsmöjligheter, det blir inga föreläsningar eller pedagogisk verksamhet kring utställningen, det betalas inte ut någon utställningsersättning. 

Vi rekommenderar dock att arrangörer betalar ut den avtalade utställningsersättningen, även om utställningen ställts in. Utställningsersättning ska även betalas ut vid digitala utställningar. 

Inställda mässor och andra stora arrangemang både internationellt och i Sverige kapar såklart också bort all möjlighet till direktförsäljning, men även möjlighet att skapa kontakter för framtida uppdrag. Det leder till att produktutveckling och designuppdrag stannar av vilket kommer att påverka branschen under lång tid framöver. Flera vittnar även om hur krisen slagit ut underleverantörer i andra länder, och hur de stängda gränserna gör det omöjligt att jobba med produktion och annat utbyte med internationella aktörer. 

Flera svar handlar om att hitta olika vägar för att ens verksamhet ska kunna överleva utan att tvingas lägga ner sitt företag eller gå i konkurs. För att klara den akuta krisen kanske framför allt konsthantverkarna kalkylerar med att sälja ut sina inventarier, då de ofta har investerat i dyr utrustning för att kunna bedriva sin verksamhet. Det blir såklart ett moment 22 eftersom det ju samtidigt skulle innebära att de inte kan producera och alltså inte få någon inkomst. 

En överväldigande del av de som svarat vittnar om hur de inställda konstrundorna som brukar arrangeras runt om i landet under vårsäsongen betyder att stora delar av deras årsinkomster försvinner på ett bräde. Dessutom är det många som baserar resten av årets intäkter på de kontakter de skapar där och den försäljning som sker via internet till alla de som sitter hemma och köper konst, design och hantverk efter att de tagit del av konstrundorna. 

Självklart påverkas alla internationella arrangemang, förutom mässor och liknande som jag nämnt ovan, så handlar det om residencyvistelser och andra konstnärsutbyten. 

En effekt av krisen som förvånar oss är hur många som berättar om inställda och på osäker framtid uppskjutna gestaltningsuppdrag. Eftersom det rör sig om stora uppdrag och stora inkomster som konstnärerna räknat med under denna tid, och alltså inte har andra uppdrag inplanerade, så ger det enormt svåra konsekvenser. Vi från Konstnärernas Riksorganisation uppmanar våra medlemmar att vara uppmärksamma på vilka grunder uppdragen ställs in, då vi skarpt vill hävda att det är orimligt att den enskilda konstnären ska bära den tyngsta bördan i den här kedjan.  

Krisen i coronans spår påverkar ju hela samhället och det innebär att många bild- och formkonstnärer förlorar inte bara inkomsterna från sin konstnärliga verksamhet utan även i många fall blir av med även sina s k brödjobb i andra branscher. Dessutom försvinner uppdrag som konstskribenter, formgivare av konstkataloger, guider på utställningar, curatoriella uppdrag och konstkonsultuppdrag. 

Skapande Skola-projekt och gästläraruppdrag ställs in, och vi ser tydligt hur många är beroende av den typen av arbeten för att klara sin ekonomi. Självklart ger det ju även effekter på återväxten och den konstnärliga utvecklingen på längre sikt.

Det har också kommit in otaliga vittnesmål om hur bild- och formkonstnärer står utanför många av våra trygghetssystem. De har ingen eller låg SGI, extremt låga pensioner, kan ha svårt att få bostadsbidrag (p g av underskott i verksamheten) osv. De flesta står även utanför A-kassan eftersom det inte går att kombinera med att driva enmansföretag. Arbetsförmedlingens krav på avregistrering av företaget innebär inte bara att det blir mycket svårt att starta igång igen vid ett senare tillfälle, det kan också innebära förödande ekonomisk förlust t ex i de fall en har ett rullande underskott samt blir skattskyldig för inventarier. 82 % av de svarande uppger att de driver sin verksamhet som enskild firma och 30 % uppger att de är med i A-kassan. Vi anser att A-kassesystemet måste ta hänsyn till våra grupper och öppna upp för att det ska vara möjligt att få ha företaget vilande samtidigt som du kan underhålla kundkontakter och t ex hålla din hemsida uppdaterad för att snabbt kunna köra igång igen då krisen är över.

Till slut vill jag säga ett stort tack till alla som svarat på enkäten och vi känner en stark kollektiv kraft i förståelsen att vi kämpar med detta tillsammans. 

“Jag har en förhoppning om systemskifte där vi omvärderar vad som är viktigt och fler blir mer varse om vår sköra omvärld”, “Förhoppningsvis kan denna kris uppmärksamma hur dåligt skyddsnätet fungerar för småskaliga verksamheter och egenföretagare”, “Hoppas något gott kommer ut av allt. Miljön mår åtminstone bättre av den ekonomiska tvärbromsningen. Må ledarna ta lärdom och i fortsättningen satsa på miljö och sjukvård”, “Hoppas att krisen kommer öppna upp samtal om detta, samt förhoppningsvis förbättra arbetssituationen och den ekonomiska ersättningen för hantverk, design och kulturskapandet”, “Tack för att ni gör en enkät och kartlägger läget för vår yrkeskår och utkommer med information och stöd. Många av oss är ensamarbetande i våra ateljéer och i den kristid som råder nu så blir ni ett viktigt stöd. Tack!”

I krisens spår ser vi stor medmänsklighet och dessutom många nya kreativa idéer för att skapa jobb och sprida kultur. Det blir ju så uppenbart tydligt för alla hur vi saknar kulturen då den försvinner, och vi känner hopp om en ökad förståelse för att även vi kulturarbetare ska kunna få utöva våra yrken med långsiktigt hållbara villkor. 

2020-03-29

Sara Edström
Ordförande konstnärernas Riksorganisation

 

Resultat av enkäten per 2020-04-08

Konstnärernas Riksorganisation har fått in 1046 svar på enkäten hittills. Av dessa är det konsthantverkare (257 st), designer (84 st) och bildkonstnärer (691 st). Alla diagrammen är för alla data sammanslaget och för 2020-04-08. Under diagramment kan du ladda ner diagram och statistik för konsthantverkare, designer och bildkonstnärer separat.

diagram_f1_200408.png

diagram_f2_200408.png

diagram_f3_200408.png

diagram_f4_200408.png

diagram_f5_200408.png

diagram_f6_200408.png

diagram_f7_200408.png

 

 

 

diagram_f8_200409.png

coronaenkat_data_bildkonstn_200408_ejtext.pdf

coronaenkat_data_design-konsthantv_200408-ejtext.pdf


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!