Om du inte redan är medlem i en A-kassa, gå med redan idag 31/3, så räknas hela mars in i medlemsvillkoret för att få arbetslöshetsförsäkring!

29 mars 2020

Regeringen presenterade den 30 mars ytterligare en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att ersättningsnivåerna höjs.


Det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december) räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

De allra flesta bild- och formkonstnärer bedriver sin verksamhet som enskild firma och enmansföretag. För att få ta del av arbetslöshetsförsäkringen måste du ha ditt företag vilande.

Vi har tillsammans med KLYS och våra systerorganisationer framfört att det är av största vikt att en fortfarande ska kunna hålla igång t ex kundkontakter och uppdatera sin hemsida osv under vilandeperioden för att snabbt kunna komma igång igen då det vänder.

Vi hoppas på positiva besked kring det inom kort.

Här kan du läsa mer om villkor kring omfattning och de nya reglerna.

Hitta din a-kassa.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!