14-10-03_alicebahkuhnke_3.jpg

”Satsning på bild- och formkonsten inom ett år”

21 september 2015

Måndagen den 21 september presenterade Alice Bah Kuhnke regeringens kulturbudget på Biograf Zita i Stockholm. Enligt kulturministern var det en historisk satsning.


”I tio år har kulturen suttit på avbytarbänken, det är slut med det nu. Det här är en historisk satsning på kultur, sade Bah Kuhnke under sin presentation.
Totalt är de ökade anslagen till kultur i höstbudgeten i år på 359 miljoner kronor. Att jämföra med bara 28 miljoner i 2015 års budget. Den största delen kommer att satsas på filmområdet, totalt 235 miljoner. Även kulturskolan får 100 miljoner.

Den utlovade satsningen på fria entréer på landets statliga museer realiseras också till en kostnad av 80 miljoner kronor årligen. Ett par miljoner avsattes också för att museerna skulle kunna vara mer verksamma regionalt.

Men den utlovade satsningen för att förbättra bild- och formkonstnärernas villkor skjuts på framtiden.
”Vi har fått prioritera mycket hårt, det finns så mycket som det behövs satsas på. Men det här är bara vår första budget”, sade Bah Kuhnke.
Kulturministern lovade dock att bild- och formkonstnärerna inte är bortglömda och att en satsning är på gång.

”Jag är medveten om konstnärernas villkor och att de behöver förbättras. Vi har inte lyckats att prioritera detta i årets budget. Men det beror på att vi fortfarande arbetar med en handlingsplan för bild- och formkonsten. Jag hoppas att kunna stå här senast om ett år och presentera ett resultat av det arbetet”, sade Bah Kuhnke på Konstnärens fråga om varför satsningen dröjer.

En ljuspunkt för KRO:s, Författarförbundets och Svenska PEN:s arbete med hotade författare och konstnärer var att regeringen avsätter 20 miljoner kronor under fyra år för att förbygga och motverka rasism och liknande former av fientlighet.

Anders Rydell
 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!