Från Folk och Kultur: Lansering av konstbranschen i siffror 2021

18 februari 2022

Nu lägger vi ut inspelningarna av våra programpunkter på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur på Vimeo. Torsdagen den 10 februari lanserades Konstnärernas Riksorganisations rapport ”Konstbranschen i siffror 2021” med en presentation av Maria Adenfelt, managementkonsult på Governo, som har författat rapporten, och Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation.


Torsdagen den 10 februari lanserades Konstnärernas Riksorganisations rapport ”Konstbranschen i siffror 2021” på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Konstbranschen i siffror, som ges ut av Konstnärernas Riksorganisation, är en återkommande rapport om den svenska konstbranschen som tidigare givits ut 2017 och 2019. Mot bakgrund av covid-19 och bild- och formkonstens ändrade förutsättningar under pandemin visar rapporten "Konstbranschen i siffror 2021" på hur branschen har utvecklats under 2019 och 2020.

På Folk och kultur presenterades rapporten av Maria Adenfelt, managementkonsult på Governo, som har författat rapporten, och Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation.

Foto fr.v. Jenny Hammar och Jann Lipka.

Samtalet spelades in i Svensk Forms vackra bibliotek på Skeppsholmen och för videoproduktionen stod Geska och Robert Brecevic på Performing Pictures.


Nyhetsarkiv