monique

Stipendiat 2023: Monique Wernhamn och projektet The Sustainable Woman

7 december 2023

Monique Wernhamn tilldelas Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium 2023 för att utveckla och slutföra det lekfulla, egensinniga och smått absurda interaktiva konstverket The Sustainable Woman (TSW). Stipendiesumman är 50 000 kronor.


The Sustainable Woman bygger på den göteborgsbaserade konstnären Monique Wernhamns egna erfarenheter av stress, psykisk ohälsa och prekär arbetssituation. Under åtta år, från 2014 till 2021, mötte hon som The Sustainable Woman människor i olika situationer för att få inspiration, kunskap och kreativa råd.

– Jag drivs av ett samhällsengagemang och en ilska över de orättvisor jag ser. Jag utforskar människors arbets- och livsvillkor. Hur vi lever och de faktorer, strukturer och makthierarkier som påverkar oss. Jag arbetar i långa undersökande processer med mig själv som material och försökskanin, berättar Monique Wernhamn.

”Vi slogs av projektets direkta tilltal och blandningen mellan humor och allvar. Projektet får i sin förlängda form möjligheten att nå fler och röra sig in i andra rum”, skriver juryn i sin motivering.

Stillbild ur videodokumentation av projektet The Sustainable Woman av Monique Wernhamn.
Stillbild ur videodokumentation av projektet The Sustainable Woman av Monique Wernhamn.

2022 publicerade Monique Wernhamn en bok i form av ett konversations- och instruktionsverk där läsaren med hjälp av recept och spelkort kan diskutera, agera och återskapa händelser i projektet. Med hjälp av Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium ska hon nu aktivera boken genom att producera en performance lecture och en instruktionsvideo som blir det sista mötet live med The Sustainable Woman.

– För att nå ut till fler och för att verkligen använda boken/verket kan en behöva hjälp på traven. Det är en bok som, när man blir introducerad till den, kan skapa nya sammanhang och händelser med vänner, kollegor eller klienter, säger Monique Wernhamn.

Vad betyder det för dig att få stipendiet i det här skedet?

– Dels är det en ära att få en bekräftelse på det långa arbete jag har gjort och som till stora delar inte varit finansierat över huvud taget. Dels ger det mig möjlighet att aktivera boken. Min förhoppning är att jag ska kunna föreläsa och göra workshops utifrån boken nu.

Vilka särskilda utmaningar finns för att vara hållbar som konstnär?

– Det är svårt att få betalt för det man gör. Ofta krävs ett extrajobb. Det innebär att man inte jobbar ett hundra procent utan två hundra procent. Det är dessutom bara en själv som sätter gränserna för när det är färdigt.

Har du själv blivit mer hållbar genom arbetet med The Sustainable Woman?

– Vad ska jag säga om det? Det är en fråga som är ständigt aktuell. Jag har inte kommit på några fantastiska lösningar eller svar, men när man har frågorna aktiva och med sig påverkar det ens liv, man gör lite andra val. Det är också viktigt att vara uppmärksam på hur lätt det är att lägga på problem på sig själv, i stället för att se att de beror på strukturer runt omkring.

Bakgrunden till Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium är att kungen år 1965 tilldelade Konstnärernas Riksorganisation ett belopp för att organisationen skulle bygga upp en ”lånefond”, där konstnärer som behövde hjälp med finansieringen av kostnadskrävande konstnärliga arbeten skulle kunna beviljas lån. Efter en lång process lyckades Konstnärernas Riksorganisation år 2020 ändra i Lånestiftelsens stadgar för att dela ut stiftelsens medel i form av stipendier i stället för lån. Stiftelsen beslutade att med start 2022 dela ut stipendium à 50 000 kr så länge stiftelsens tillgångar räckte. 2023 års stipendium blir de sista.

2023 års jury bestod av konstnären Theodore Ågren från Sjuhärad och konsthantverkaren Åsa Lockner från Sörmland.

Monique intervjuades av Jenny Damberg.

Se en kort presentation av Moniques verk i videoform här: https://vimeo.com/832190121?share=copy


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!