Möte med Stockholm stads kulturborgarråd Jonas Naddebo

19 maj 2020

Tisdag 19 maj hade Konstnärernas Riksorganisations ordförande i Stockholm Jon Brunberg och Konstnärernas Riksorganisations kulturpolitiska strateg ett digitalt möte med Stockholm stads kulturborgarråd Jonas Naddebo.


På bordet låg ett flertal frågor; ateljéfrågan, MU-avtalet nu i covid 19-tider och framöver med mycket mera. Vi pratade också om det krisstöd som staden spelat ut och bristerna med detta. 

Men. Vi har den senaste tiden fått höra vittnesmål om att det stöd till hyresnedsättning som regeringen och samarbetspartierna möjliggjort för särskilt utsatta branscher (där konsten är en av dem vilket vi var tidiga med att framhålla till regeringen) inte funkar som det ska överallt. Hyresvärdar som är de som ansöker om nedsättning gör inte detta. 

Vi fick ett mycket tydligt medskick från kulturborgarrådet - de kommunala hyresvärdar som har konstnärliga lokaler SKA hjälpa till och ansöka om hyresnedsättning. Om så inte sker önskar han få information om dessa enskilda fall genast via mail. 

En uppmaning till er som hamnat i en sådan situationen i Stockholm är alltså att höra av er till stadens politiska ledning för påtryckning. Vi undersöker nu och framöver ifall det finns liknande tendenser i resten av landet. 

Dagens möte var del av den kontinuerliga dialog som vi har med den politiska ledningen på olika nivåer. Förra veckan deltog vi i ett tjänstemannamöte med Region Stockholm. Regeringskansliet och de olika kulturmyndigheterna har vi veckovis löpande kontakt med. 

Inom kort är det dags för Region Gotlands och Region Hallands kulturplaner att genomlysas. 

Vi arbetar strategiskt och målmedvetet för att säkerställa det sociala och ekonomiska välmåendet för landets professionella bild- och formkonstnärer. De stöd som har kommit än så länge är inte tillräckliga och det har vi gjort mycket tydligt för alla inblandade parter. Fokus framåt.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!