Försäljning


Konstnärens egen försäljning av konst kan ske direkt till köparen, via ett galleri, en online-plattform, ett auktionshus eller på annat sätt. Här finns information om vilka momssatser som gäller vid försäljning av konst, vad som är en skälig provision, om att sälja konst på nätet,  om konstbranschen i siffror. Och mycket, mycket mer. När konst byter ägare på konstmarknaden (och säljaren inte är konstnären själv) gäller andra regler än när konstnären själv säljer verket, t.ex. vad gäller momsen.

Juristen svarar header transparent

”Plattformstest”

Konstjuridik | 19 mars 2020
Konstnärernas Riksorganisation har börjat titta på digitala plattformar för försäljning av konst, konsthantverk och design i Sverige och internationellt. Tills vi tagit fram mer detaljerade rekommendationer vill jag ge en orientering i vad du bör vara uppmärksam på i samband med försäljning på digitala plattformar.

Läs mer →

Annons ↓

skatt_moms_traktamente_0.jpg

Skatt, moms, traktamenten mm

Medlemsförmån | 21 oktober 2014
Information om vad som gäller för skatt, moms, traktamenten med mera i din konstnärliga verksamhet.

Läs mer →

konstbranschenisiffror2019.png

Konstbranschen i siffror 2019

Rapport | 8 april 2020
För att öka kunskapen om hur konstbranschen ser ut, vad den omfattar och vart den är på väg presenteras nu för andra gången rapporten om Konstbranschen i siffror 2019. Den första rapporten lanserades år 2017.

Läs mer →

Annons ↓

Remissyttrande från Konstnärernas Riksorganisation avseende “En ny mervärdesskattelag”, SOU 2020:31.

Remissyttrande | 16 december 2020
Konstnärernas Riksorganisation lämnar härmed synpunkter på lagförslaget rörande en ny svensk mervärdesskattelag.

Läs mer →

FAKTA

Auktion, konsthandel och följerätt

När konsthandlare säljer vidare ett konstverk har upphovspersonen eller dennes arvingar rätt till en liten del av försäljningspriset, i dagsläget cirka 5 %. Det är det som kallas följerätt. Följerätten är en del av upphovsrätten och gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

Annons ↓

4_0.jpg

Det digitala galleriet

Konstnären | 31 mars 2017
Vågar fler köpa konst om de slipper galleribesöket? KONSTNÄREN har träffat tre digitala gallerister som menar att näthandel ökar ekonomin i konstvärlden, och samtidigt gör den mer demokratisk.

Läs mer →

debatt.png

Cecilia Hillström: Dags för en gemensam satsning på konstexporten

Konstnären | 20 september 2017
Kommersiella gallerier och offentliga institutioner måste samverka för att sätta Sverige på konstkartan, skriver ordföranden i Svenska Galleriförbundet.

Läs mer →

konstpanatet.jpg

Sälja konst på nätet?

Nyhet | 20 mars 2020
Att sälja konst på nätet kan vara en alternativ inkomstkälla för bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare. Vi har utökat databasen med utlysningar med kategorin onlinegallerier, och intervjuat två konstnärer om deras erfarenheter av att sälja på digitala plattformar.

Läs mer →