VAL2022_Text_FB

Så stärker vi bild- och formkonstnärerna!

20 maj 2022

Nu lanserar Konstnärernas Riksorganisation kampanjen “Så stärker vi bild- och formkonstnärerna!” inför riksdagsvalet 2022.


I höst är det riksdagsval och vi i Konstnärernas Riksorganisation jobbar oförtrutet för att föra upp de kulturpolitiska frågorna på den politiska dagordningen och föra fram våra förslag på hur villkoren för de professionella bildkonstnärerna, konsthantverkarna och formgivarna kan förbättras.

Pandemin har inneburit stora påfrestningar för bild- och formkonstnärerna. De har sedan länge haft de lägsta inkomsterna jämfört med andra konstnärsgrupper, dålig tillgång till trygghetssystemen och dåliga arbets- och avtalsvillkor över lag, men befinner sig nu i en mycket osäker tid under ökad press. Det krävs en rad förbättringar av villkoren för att sektorn ska kunna återhämta sig.

För att uppmärksamma politiker, myndigheter och allmänheten på detta så har vi inför riksdagsvalet tagit fram en kampanj där vi lyfter en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna. Goda villkor är nämligen en förutsättning för att medborgarna ska kunna få tillgång till bildkonst, konsthantverk och formgivning av hög konstnärlig kvalitet och att konsten även fortsatt kan vara en del av samhällets utveckling, allt enligt de kulturpolitiska mål som den statliga kulturpolitiken utgår ifrån.

Kampanjen lanseras på hemsidan val2022.kro.se och i våra andra kanaler fram till valet. Vi uppmanar nu alla konstnärer och alla som älskar konst att stötta vår kampanj. Alla kan också bidra med bilder som tillsammans bildar ett porträtt av den blivande kulturministern. Vi kommer överlämna porträttet tillsammans med underskrifter och vårt program när ministern är tillsatt efter valet. Efter det förra riksdagsvalet tog det fem månader innan vi visste vem som skulle bli ny kulturminister, i år hoppas vi att det går snabbare än så. För vi kan inte vänta. Vi behöver en god kulturpolitik som gör skillnad för konstnärerna och konstlivet.

Sara Edström, riksordförande
Linda Marie Karlsson, vice riksordförande
Eva Månsson, verksamhetschef


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!