rapportomslag_uppslagen.jpg

Konstmarknaden under lupp

6 februari 2020

Fredagen den 7 februari presenterade Konstnärernas Riksorganisation rapporten ”Konstbranschen i siffror 2019” på konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.


För att öka kunskapen om hur konstbranschen ser ut, vad den omfattar och vart den är på väg presenteras nu för andra gången en rapport om konstbranschen. Den första rapporten lanserades år 2017.

Konstnärernas Riksorganisation vill särskilt rikta ett varmt tack till alla som bidragit i arbetet för Konstbranschen i siffror 2019: Mats Lindberg (VD Bildupphovsrätt), Greta Burman (Förbundsdirektör Sveriges Konstföreningar), Cecilia Hillström och Eva-Lotta Holm Flach (ordf och styrelseledamot Svenska Galleriförbundet), Maj Sandell (VD Konsthantverkcentrum), Astrid Andersson (Svenska Konstnärsförbundet), samt Maria Adenfelt (managementkonsult Governo) som har skrivit rapporten.

Här kan du läsa rapporten >>

 


Nyhetsarkiv