772958-issue.png

Juristen svarar i Skåne

27 februari 2017


Hej alla medlemmar i KRO/KIF syd!

Efter förra årets öppna föreläsningar så har ett förslag nu lagts om att pröva en ny form för juridisk rådgivning enbart för KRO/KIF medlemmar.

Vi vill därför bjuda in er till ett informellt frukostmöte i Malmö där vi, tillsammans med vår förbundsjurist Sofie Grettve, under lugna former kommer att gå igenom några av de punkter som kan vara bra att tänka på inför ett samarbetsavtal och ett uppdragsavtal.

Vi kommer att börja mötet med en kort presentation av dessa två frågor, men sedan lämna god tid för frågor och svar. Tanken är, som sagt, att sammanhanget ska bjuda in till samtal och diskussion. 

Skulle du vilja att vi tar upp en specifik fråga, som har berört dig personligen, kan du gärna maila den till sofie.grettve@kro.se som sedan, utan att nämna namn eller andra uppgifter*, kan ge ett generellt svar vad gäller juridiken runt just din fråga. 

* Alla förbundsjurister lyder under sekretess vilket betyder att inga frågor får röjas utan uttryckligt tillstånd från medlemmen, inte ens inom organisationen!

Datum: 17 mars
Tid: 10-12
Plats: STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö

Anmälan till regionsyd@kro.se senast 14 mars.

Vi bjuder på kaffe och ostfralla.
Hälsningar från KRO/KIF region syd 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!