Utdelning Lånestiftelsens Stipendium

Petter Hellsing tilldelas Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium

8 december 2022

Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium för 2022 tilldelas konsthantverkaren Petter Hellsing som bor och verkar på Gotland. Petter Hellsing tilldelas 50 000 kr för att möjliggöra sitt textila arbete i stora format.


Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium för 2022 tilldelas konsthantverkaren Petter Hellsing som bor och verkar på Gotland. Petter Hellsing tilldelas 50 000 kr för att möjliggöra sitt textila arbete i stora format.

Juryns motivering lyder: ”Petter Hellsing får Konstnärernas Riksorganisations lånestiftelses stipendium för att med modern teknik anpassa en vävstol till att väva breda bildytor. Juryn tilltalas av det ödmjuka förhållningssättet mellan material och utförande, där konstnären kardar, spinner och väver av ull från får i sin egen närhet. Med materialet för händerna och med verktyget som förmedlande länk kommuniceras närhetens villkor ut i samtiden. Mattorna blir till verk att beträda och uppleva med alla sinnen”.

Se mer av Hellsings arbeten på hans hemsida: www.petterhellsing.se

Detta är första gången Lånestiftelsens stipendium delas ut. År 1965 tilldelades Konstnärernas Riksorganisation ett belopp från Kungl. Maj:t för att organisationen skulle bygga upp en lånefond. Syftet var att konstnärer som behöver hjälp med finansieringen av kostnadskrävande konstnärliga arbeten skulle kunna beviljas lån. Från och med 2022 kan stiftelsens medel istället delas ut i form av stipendier.

Konstnärernas Riksorganisation tog emot drygt 220 ansökningar från bild- och formkonstnärer runtom i Sverige. Juryn har bestått av två av riksorganisationens medlemmar: Åke Bergqvist som är verksam som bildkonstnär i Kronoberg, och Matilda Haritz Svensson som är verksam som konsthantverkare i Dalarna. I februari öppnas ansökningsperioden för 2023 års stipendium.

Foto: Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv