altinget-debatt

Dags att modernisera det dysfunktionella sjukförsäkringssystemet

31 januari 2024

I Altinget den 30/1 lyfter vi i en debattartikel några av de förslag som den statliga utredningen om ett nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst har lagt fram för att modernisera dagens system som vi anser fungerar dåligt för konstnärer och kulturskapare som är egenföretagande frilansare.


Debattartikel för Altinget den 30/1

Idag betalar stora grupper i samhället in pengar via skattsedeln till sjukförsäkringssystemet utan att få tillgång till det, eftersom de inte kan få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd. Detta är ett stort problem, inte minst för egenföretagande frilansare och gig-arbetare med osäkra inkomster. Trots att de betalar sociala avgifter i skatt på sina inkomster, som bland annat går till sjukförsäkringen, finns det ändå ingen garanti att de får sjukpenning om de drabbas av till exempel sjukdom eller olycksfall.

Dagens sjukförsäkringssystem är anpassat efter ett samhälle där anställningar är normen, men så ser inte dagens arbetsmarknad ut och konsekvenserna blir ibland absurda för den enskilde. Vi välkomnar därför många av de förslag som den statliga utredningen om ett nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst (SOU 2023:30) har lagt fram för att modernisera systemet och komma tillrätta med problemen.

Vi i Konstnärernas Riksorganisation, som företräder 3 500 bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare, har kämpat länge för ett sjukförsäkringssystem som fungerar bättre för våra medlemmar. I vår bransch finns varken anställningar eller kollektivavtal. En undersökning från Konstnärsnämnden från 2016 visar att över 70 % av bild- och formkonstnärerna driver sina verksamheter i företagsform och att 65 % är egenföretagare.

I en enkät till yrkesverksamma kulturskapare om SGI, som Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) genomförde 2021, framkom att bara 43 % av de svarande har fått en SGI fastställd de senaste fem åren. Hela 39 % svarade att de varit sjuka, men inte ansökt om sjukpenning. Endast 13 % ansåg att regelverket för SGI fungerar mycket eller ganska väl för deras yrkesgrupp.

Vi hoppas att utredningen ska leda till en reell förändring för de bild- och formkonstnärer som har svårt att få en SGI fastställd. Vi välkomnar särskilt utredningens förslag att den sjukpenninggrundande inkomsten ska kunna beräknas på en kombination av historiska och aktuella inkomster av både näringsverksamhet och anställning. För många bild- och formkonstnärer som är egenföretagare är en SGI baserad på historiska inkomster avgörande för att de överhuvudtaget ska kunna få en SGI beräknad. Många kombinerar också inkomst av tjänst med inkomst av näringsverksamhet.

Vi har länge förordat att statliga konstnärspolitiska stipendier ska vara SGI-grundande och är därför mycket nöjda med att utredningen också föreslår detta. Dessa stipendier, som ges till konstnärer via Konstnärsnämnden, är ett sätt att bidra till att förverkliga de nationella kulturpolitiska målen, bland annat att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Utredaren skriver att de professionella konstnärerna står i kulturpolitikens centrum och spelar en avgörande roll för att målen ska kunna uppnås. Våra medlemmar riskerar dock idag att förlora sin SGI om de råkar ut för ett försäkringsfall under den period när de har ett statligt konstnärspolitiskt stipendium eftersom deras andra inkomster då minskar. Detta är ytterligare en absurd konsekvens av ett dysfunktionellt sjukförsäkringssystem.

Regeringen har nu en historisk möjlighet att modernisera sjukförsäkringssystemet och anpassa det till dagens arbetsmarknad. Det är varken rimligt eller rättvist att stora grupper i samhället betalar in till en sjukförsäkring som de sedan inte har möjlighet att använda när ett försäkringsfall väl inträffar.

Sara Edström, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!