16-04-15_worldartday_jansvenungssons_tarta_alice_bah_kuhnke_beskuren.jpg

Konstpolitiska löften på World Art Day 2016

19 april 2016

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) ska prioritera bild- och formkonsten i höstbudgeten. Det var ett av beskeden på WORLD ART DAY 2016. Årets konsttårta stod Jan Svenungsson för.


Alice Bah Kuhnke kommer till samtalen med ett tydligt budskap: Det blir en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. Men vad ska då en sådan bidra till, frågar Katarina Jönsson Norling, ordförande för KRO?

– Det är svårt att leva som en konstnär. Vi måste förbättra villkoren för konsten och konstnärerna. Nu pågår ju även budgetförhandlingarna inför 2017. Det är där vi vill flytta fram positionerna.

– Kommer finansieringen av bild- och formkonsten att bli ett prioriterat område i budgeten under 2017 och 2018?

– Ja, absolut.

Ökade krav på och finansering av MU-avtalet
Tydligt under samtalen är att det finns en bred politisk samsyn om att MU-avtalet ska följas, tillämpningen bli bättre och konstnärers arbetstid ersättas. Sanna Svedestedt Carboo för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare tar upp ett exempel ur rapporten till MU-barometer 2015, där KRO/KIF granskar hur mycket museer och konsthallar betalar konstnärerna

– Vi har låtit två konstnärer räkna på sina verkliga kostnader. Den ena konstnären som ställde ut på ett länsmuseum med högt anseende. Det var utställning med två andra konstnärer. Konstnären fick 8000 kr i utställningsersättning, 21 000 kr för omkostnader (hennes verkliga omkostnader var 28 000 kr om hon räknar bort ateljéhyran). Hon fick 4000 kr för sin arbetstid som hon uppskattar till 480 timmar totalt. Räknar man på ett timarvode på 750 kr per timme, innebär det att konstnärens kulturbidrag till museet, besökarna och länet blev 387 000 kr.

Det är så genant, svarar Alice Bah Kuhnke. Det här visar i grunden vilken konstsyn som är dominerande i vårt samhälle. 

– Man kan ju inte ens skratta. Det är så genant, svarar Alice Bah Kuhnke. Det här visar i grunden vilken konstsyn som är dominerande i vårt samhälle. Det här exemplet ska jag alltid ha med mig. Vi måste skapa bättre förutsättningar att kunna vara konstnär. Och man får ju fråga sig, varför investera enorma summor i konstutbildningarna om vi inte skapar en verklighet där konstnärerna kan leva på konsten.

– Vi har låtit riksdagspartierna svara på en enkät, fortsätter Katarina Jönsson Norling. Nu skulle vi vilja testa några frågor på dig. Ska konstnärer få betalt för sin arbetstid vid offentligt finansierade utställningar?

– Ja.

Är du beredd att avsätta statliga medel för att MU-avtalet ska tillämpas fullt ut av offentliga arrangörer?
– Ja, självklart.

Ska konstnärernas förhandlingsposition stärkas mot arrangörerna?

– Ja.

Även Rossana Dinamarca (V) håller med om att statliga medel ska villkoras med att MU-avtalet upprättas. Ska det finnas tvingande villkor för arbetstiden?

– Absolut, det måste vi ha. Vi måste bort från idén att kulturarbetare gör saker för att det är kul. Får arrangörer statliga pengar konstnärerna betalas.

Per Lodenius (C) kan också tänka sig att villkora statliga medel med tillämpning av MU-avtalet och att det skulle kunna skrivas in i de lagar och förordningar som föreslås av Museiutredningen.  Olof Lavesson (M) menar att det finns en missuppfattning om de statliga pengarna som går ut genom samverkansmodellen:

– Regionerna tror att det är regionala medel. Så är det inte. Statliga medel som går in i modellen ska följa statliga regler och riktlinjer. MU-avtalet ska följas.

Detta håller kulturministern med om.

– Där har Lavesson en poäng.

Visningsersättningen ska med i handlingsplanen
Visningsersättningen har halkat efter Biblioteksersättningen. Glappet kommer att vara 41 miljoner kronor näst år, berättar Katarina Jönsson Norling. Då ska man veta att det är ungefär lika många yrkesverksamma konstnärer och författare och de flesta har liknande ekonomiska förutsättningar (mycket låga inkomster). Borde nivåerna i de båda systemen vara lika?

– Det är en viktig fråga som vi ska ta upp i handlingsplanen. Vi behöver verkligheten se över det, säger Alice Bah Kuhnke.

Per Lodenius (C) vill inte låsa fast sig vid en summa för visningsersättningen.

– Det går inte riktigt att jämföra systemen. Bokutlåningen är lättare att räkna på än hur många som har sett ett verk. Och kanske är det så att visningsersättningen ska vara högre än biblioteksersättningen.

Ny Konstnärsfond
I Norge finns en särskild Konstnärsfond. En del av denna fond finansieras genom en avgift på äldre konst, där upphovsrätten slutat gälla. Det här ett sätt för gamla mästare att finansiera möjligheter för nutidens konstnärer att utvecklas och kunna ägna sig åt sin konstnärliga verksamhet. I partienkäten svarar flera partier ja, men Centerpartiet svarar bara kanske. Varför är ni tveksamma, Per Lodenius?

 – Centerpartiet har inte satt ned foten. Jag själv tycker det låter som ett spännande sätt att skapa fler möjligheter för nuvarande konstnärer. Det är bra att vi hittar finansieringsmodeller vid sidan av den statliga. Viktigt är dock att det blir ett effektivt system.

– Det är intressant modell. Jag tycker det är intressant. Vi arbetar med väldigt mycket och som ni förstår måste vi prioritera och avgöra vad vi går vidare med, säger Alice Bah Kuhnke.

Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning
I KRO/KIF:s nya partienkät svarar fem av partierna - S, MP, V, KD och L - Ja på frågan om staten ska anta ett direktiv för enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning för statliga bolag, verk och myndigheter. Moderaterna svarar kanske i enkäten. Men under World Art Day så vänder partiets kulturpolitiska talesperson Olof Lavesson och säger:

Olof Lavesson:

– Självfallet ska staten följa enprocentsregeln om vi har den policyn från statens sida. 

– Självfallet ska staten följa enprocentsregeln om vi har den policyn från statens sida. Så ja, jag kan nog tycka att vi bör ha ett direktiv.

Därmed är det bara C och SD som inte svarar ja. Rossana Dinamarca (V) säger:

– Vad vore det offentliga rummet utan konst? I dag kan det vara obehagligt att gå ned i tunnelbanan och utsätta sig för sexistiska och rasistiska reklambudskap. Där borde istället vara mer konst och kultur!

– Det behövs någonting, nu när det finns ett momentum, säger kulturministern.

Sociala villkor för bild- och formkonstnärer
Alla partierna är ense om att konstnärernas villkor måste bli bättre.

– Vi har satsat på att sänka avgifterna i kulturskolan, sätter Rossana Dinamarca (V). Det är inte så mycket pengar men det gör stor skillnad. Vi vill satsa på barnen men finns det ingen framtid att jobba som kulturarbetare så blir det ju meningslöst. Därför ska vi göra en satsning på villkoren för kulturskaparna.

Per Lodenius (C) är inne på samma spår:
–Vi vet att konstnärerna går de längsta utbildningarna och sen, som det ser ut i dag, kan inte samhället få nytta av den kompetensen.

– Vi skulle vilja att det bildas en bild- och formallians, på samma sätt som det finns fungerande allianser för teatern och dans. Det skulle stärka tryggheten och framtiden för dagens konstnärer, säger Dinamarca (V).

Katarina Jönsson Norling frågar Alice Bah Kuhnke om bild- och formkonstens villkor ska prioriteras i budgeten för 2017-18?

– Ja! svarar hon. Vi har också avsatt 3 miljoner kr i år för att arbeta fram en handlingsplan för att hantera hoten mot kulturskapare. Den ska lanseras nästa år.

Kulturministerns avslutar sedan samtalen med följande ord:

– Ni på KRO/KIF är väldigt bra på att uppvakta mig och härifrån tar jag med mig er glöd och er kamp. Ni är jobbiga och det är väldigt väldigt bra.

Här kan man se SVT Forums inspelning av samtalen med Rossana Dinamarca (V), Per Lodenius (C), Olof Lavesson (M) och Alice Bah Kuhnke (i just denna ordning) på World Art Day 2016 som arrangerade på Konstakademien/Nationalmuseet:

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/kulturvisioner-for-bild-och-konsthantverk

Jan Svenungssons tårta
Konstnären Jan Svenungsson gjorde skissen till årets tårta, som han beskriver med följande ord: Kartan över Sverige har försetts med ett mönster som utgör en omarbetad version av M90, det svenska militära kamouflagemönstret. De ursprungliga fyra färgerna har ersatts med regnbågsflaggans sex färger. 

Det nya mönstret har av Svenungsson fått namnet M16.

jansvenungssons_tarta.jpg

Kultur- och demokratiministern: "Det blir en liten sårig bit av Sápmi."

Kultur- och demokratiministern skär första biten av tårtan som bakats av Chokladfabriken.

– Jag väljer en bit av Sápmi, säger hon. Det blir en liten sårig bit av Sápmi.

Här finns Jan Watteus inspelning av när kulturminister Alice Bah Kuhnke skär första biten av Jan Svenungssons tårta och presentationerna av IAA:s ordförande Michel Östlund och Nationalmuseums utställningschef Per Hedström: https://www.youtube.com/watch?v=KNFSlXhOLbY

Pontus Björkman

 

Årets inbjudan och presentation av World Art Day 2016:

Vi låter regeringen, Centerpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet måla upp visioner, skissa på reformer och forma en konstpolitik som kan lyfta villkoren för konstnärerna och bidra till att ”samhällets utveckling präglas av konstnärlig kvalitet, mångfald och kreativitet”.

wad_eventbanner.png

Välkommen på ett samtal med Alice Bah Kuhnke (MP), kulturminister, Olof Lavesson (M), Rossana Dinamarca (V) och Per Lodenius (C) om den nationella handlingsplanen för bild- och formkonsten som regeringen aviserat för 2016. Samtalsledare är Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)

De fyra separata samtalen tar avstamp i tre rapporter som KRO/KIF har släppt det senaste året: ”Den samtida konsten och den ovilliga staten 2015”, MU-barometern 2015 och Utsikt från ateljéerna 2014.

Efter panelsamtalet blir det konsttårta och kaffe i Nationalmuseums ateljé. IAA:s ordförande Michel Östlund presenterar World Art Day och Per Hedström, utställningschef på Nationalmuseum berättar om utställningen Konstnären.

Datum: fredag 15 april 2016
Tider:
Panelsamtal kl. 9.00-11.00 
Tårtkalas kl. 11.00-11.30
Visning av utställningen Konstnären kl. 11.30-12.15

Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12, Stokckholm

Obligatorisk föranmälan görs här: www.kro.se/wadanmalan

Deltagaravgifter: World Art Day: 100 kr/ person inkl tårta, kaffe, politiska samtal och visning. Gratis inträde för medlemmar i KRO/KIF och studerande vid konsthögskolorna. 

Arrangörer: 
Konstnärernas Riksorganisation/svenska sektionen av The International Association of Art (IAA) 
Nationalmuseum 
Sveriges Konstföreningar 
Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare

Ladda gärna ned affischen nedan och sprid till dina vänner, eller printa och sätt upp!

worldartday2016_affisch.jpg


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!