parisa_230404_1

Möte med kulturminister Parisa Liljestrand

4 april 2023


Den 4 april träffade Eva Månsson och Jon Brunberg från Konstnärernas Riksorganisation kulturminister Parisa Liljestrand på Kulturdepartementet.
Vi överlämnade ett porträtt av ministern bestående av över 400 bilder från medlemmar, andra konstnärer och konstälskare som velat stötta vår kampanj inför riksdagsvalet med en underskrift och en bild på ett av sina konstverk, en selfie eller en bild från arbetsplatsen. Parisa Liljestrand var den tredje kulturministern att få ett sådant porträtt.
Vi överlämnade också underskrifterna tillsammans med de fem budskapen från valkampanjen (se https://val2022.kro.se) och information om vårt projekt Artistic Freedom Watch (se https://artisticfreedomwatch.se).

Vi tog upp flera viktiga, aktuella frågor under mötet, bland andra:

☑ att arbetsstipendierna från Sveriges Bildkonstnärsfond måste skrivas upp i takt med inflationen för att inte urholkas. De har inte alls skrivits upp i takt med prisbasindex på nästan 20 år!

☑ att vi den revidering av MU-avtalet som nu är på gång, och som vi hoppas ska ge bättre förutsättningar för goda avtalsvillkor för bild- och formkonstnärer när de ställer ut, måste gå igenom utan dröjsmål.

☑ att vi behöver kulturdepartementets stöd när det gäller de viktiga reformer som vi tror att SGI-utredningen kommer att föreslå när den läggs fram i början av sommaren.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!