Debatt-bubbla

Debatt: konst har en given plats i samhället

6 maj 2023


Replik på debattartikel av Jonathan Othén, Regionråd (SD), Uppsala län och Dominicus Bäckström, ledamot (SD) kulturnämnden Region Uppsala i Uppsala Nya Tidning 30 april.

Jonathan Othén, regionråd och Dominicus Bäckström ledamot av kulturnämnden i Region Uppsala, båda från Sverigedemokraterna, argumenterar i ett debattinlägg i Uppsala Nya Tidning den 30 april för att Region Uppsala med omedelbar verkan ska frångå den så kallade enprocentsregeln. De hänvisar bland annat till kostnadsökningar inom byggsektorn och menar att pengarna behövs inom vårdens kärnområden. Vi menar att den offentliga konsten har en given plats när ett samhälle med god livskvalitet för alla medborgare skall byggas.

Enprocentregeln infördes i Sverige 1937 och innebär att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Det har varit en framgångsrik princip som ger konst av hög kvalitet till invånarna i tider när det byggs mycket och har lett till att en riklig mängd konst har skapats för våra offentliga rum över hela landet. Den offentliga konsten är ett av våra mest tillgängliga kulturella uttryck.

Svensk historia genomsyras av en tilltro till att konsten är en viktig del av samhällsbygget och som sådan ska den vara tillgänglig för alla. Därför stadgar till och med våra grundlagar i regeringsformen att den enskildes kulturella välfärd skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Vår kulturella välfärd är oerhört viktig för att människor, oavsett bakgrund och ekonomiska villkor, ska komma till sin fulla potential både som individer och som medborgare i en öppen och fungerande demokrati.

Vi uppmanar alla er som värnar ett samhälle där kulturella uttryck är en självklar del, och alla er som inte går på den tröttsamma retoriken som innebär att konst och kultur ställs mot andra välfärdsområden, att stå upp för konsten och ta debatten. Uppsalaborna förtjänar ett samhälle där de kan få ta del av konst och annan kultur av hög kvalitet i sina offentliga rum!

Sara Edström, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation
Kajsa Haglund, ordförande Konstnärernas Riksorganisation Uppsala


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!