Regionala initiativ och särskilda uppdrag för att stödja konstnärer under coronapandemin

24 april 2020

Här listar vi några inspirerande initiativ och eventuella särskilda stöd som tar form runt i landet. Vi uppdaterar listan när ny information kommer.


 

Dalarna: här finns information till kulturområdet under krisen >>

Falun: Coronakonst, konstnärliga tolkningar av den pågående krisen söks, sista inlämning den 24 juni. Se här för instruktioner.

Gotland: information om stöd under krisen >>

Halland: extrastöd (“expresstöd”) som söks löpande >>

Gävle: information om extrastöd till kulturen här >>

Jämtland/Härjedalen: tre arbetsstipendier, ansök senast 31 maj >>

Kalmar – omställningsstöd för föreningar, ansök senast 31 maj. >>

Norrbotten utlyser stipendium till corona-drabbade kulturskapare, sök senast 15 maj (pressmeddelande) och mer info här >>

Skåne: 3,2 miljoner kronor går till extra stöd till kulturområdet, sök senast 28 maj >>

Lunds kommun stödköper konst under krisen >>

Stockholm: stödpaket till det fria kulturlivet >>

Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro,  har utlyst ett hemmaresidens med anknytning till den årliga mötesplatsen Konstdygnet och med tema Värld i träda. Ansökan görs per epost senas 15 maj. >>

Enköping: stöd till kulturskapare fram till 31 maj, läs här >>

Värmland – Region Värmlands konstenhet har omfördelat sin budget till konstnärlig gestaltning vid ombyggnation genom att göra ett riktat stöd till yrkesverksamma, professionella konstnärer bosatta i Värmland.  >>

Karlstad har även fått ett nytt utställningsfönster för konst och från måndag 25 maj kom ett tiotal bilder på plats i Karlstad CCC:s stora fönster mot älvsidan – läs här.

Västernorrland har utlyst “Köksbordsresidens” om 12 500 kronor, sista ansökan är den 10 maj >>

Västra Götalandsregionens stödpaket till regionala kulturlivet >>

VG-regionens satsning: kulturnämndens budget för 2020 omfördelats för att öka antalet kulturstipendier med ytterligare 40 st och dessutom finns möjlighet att söka 35 stipendier om 20 000 kr för enskilt residensarbete, under rubriken Residency at Home och även 100 utbildningsstipendier för kulturutövare, som går att söka från och med den 18 maj; 100 deltagare kan söka om det särskilda utbildningsstipendiet om 17 000 kr. (Läs artikel om det här.)

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!