44100.jpg

Nominering till val av Fullmäktige 2021– allt du behöver veta!

15 augusti 2020

Från och med den 1 september fram till 30 september har du som är medlem i Konstnärernas Riksorganisation möjlighet att skicka in dina nomineringar till Fullmäktige. Fullmäktige väljs att företräda medlemmarna på Riksmötet, organisationens högsta beslutande organ. Fullmäktige har ensam beslutsrätt under Riksmötet där bland annat ny riksstyrelse och riksordföranden väljs.


Du har rätt att nominera upp till fem medlemmar genom att uppge deras för- och efternamn samt e-postadress. Du har rätt att nominera alla medlemmar i organisationen oavsett var de är bosatta i landet eller utomlands och du har även rätt att nominera dig själv.

I nästa steg inhämtar valberedningen kompletterade uppgifter direkt av varje nominerad, som då också får möjligt att slutgiltigt ta ställning till om denne vill ställa upp i Fullmäktigevalet.

 

4 steg – nominering och val till Fullmäktige

 1. Alla medlemmar har möjlighet att nominera
  Mellan den 1-30 september har du möjlighet att nominera kandidater till Fullmäktigevalet på hemsidan. Nominering sker genom ett digitalt formulär som mejlas ut till alla medlemmar den 1 september, där de nominerade personernas för- och efternamn och e-postadress ska uppges. Har du inte epost kan du välja att skicka in dina nomineringar och röster med post. Blanketter erhålls genom att mejla en förfrågan till kro@kro.se eller att ringa upp växeln på 08 - 54 54 20 80. Blanketter postas till Konstnärernas Riksorganisation, Hornsgatan 103, SE-117 28 Stockholm. Brev poststämplade senare än 30 september kommer inte behandlas.
   
 2. Valberedningen upprättar röstlistor
  Senast den 10 december ska valberedningens röstlistor för respektive valområde offentliggöras. Valberedningen ska på varje röstlista rekommendera lika många kandidater, ordinarie och suppleanter, som det finns Fullmäktigemandat inom valområdet. På röstlistan ska kandidatens kön, ålder, yrkestitel, kommun samt eventuella förtroendeuppdrag inom organisationen framgå. Information som valberedningen inhämtar.
   
 3. Alla medlemmar har möjlighet att rösta
  Mellan den 10 – 31 januari har du möjlighet att rösta fram Fullmäktige på hemsidan. Du har endast möjlighet att rösta på kandidater i ditt eget valområde och kan rösta på lika många kandidater som det finns valbara Fullmäktigemandat i valområdet. Du kan beställa en röstningsblankett om du fördrar att skicka in dina röster med post.
   
 4. Valberedningen offentliggör valresultatet
  Senast den 28 februari ska valresultatet offentliggöras varpå valberedningen kallar de valda Fullmäktige till Riksmötet 2021.

 

Följande valområden och Fullmäktigemandat är fastställda för val av Fullmäktige till Riksmötet våren 2021

 1. Norra valområdets län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. 4 Fullmäktigemandat samt 3 suppleanter.
 2. Mellersta valområdets län: Dalarna, Värmland, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland. 5 Fullmäktigemandat samt 3 suppleanter.
 3. Västra valområdets län: Västra Götaland och Halland. 8 Fullmäktigemandat samt 5 suppleanter.
 4. Östra valområdets län: Stockholm, Uppland och Gotland, samt medlemmar som är bosatta utomlands. 15 Fullmäktigemandat samt 5 suppleanter.
 5. Södra valområdets län: Skåne, Blekinge, Småland och Öland. 8 Fullmäktigemandat samt 5 suppleanter.
   

Valordningen kan laddas ned i pdf-form.
Valordningen reglerar nominering av val av Fullmäktige till Riksmötet.

 

Bild licensierad via Freepik.

valordning_2018.pdf


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!