Kulturborgarrådet Roger Mogert (s) mötte Stockholms konstnärer

5 februari 2015

Ateljéhyror och utställningsersättningar blev några av de hetaste ämnena som diskuterades när kulturborgarrådet Roger Mogert (s) frågades ut av KRO/KIF Stockholm på Konstnärshuset den 3 februari 2015.


Roger Mogert är nöjd med sin titel: stadsbyggnads- och kulturborgarråd. Kombinationen möjliggör en intellektuell diskussion om sambandet mellan kultur och samhälle*. Om man exempelvis ser kulturen som ett verktyg för att förändra samhället blir kulturen en demokratifråga. Så inledde Stockholms kulturborgarråd sitt frejdiga anförande när konstnärerna Maria Backman, Helene Hortlund och Katarina Jönsson Norling frågade ut honom på Tisdagsklubben. För de som inte hade möjlighet att närvara spelade vi in den konstpolitiska utfrågningen.

Vad som kan uppfattas som en i högsta grad positiv aspekt av det dubbla borgarrådskapet är dess omfattande ansvarsområde. Att löftesrika överenskommelser med ett stadsbyggnads- och kulturborgarråd kan skapa goda förutsättningar för konstnärer och formgivare. Stadens tillämpning av såväl MU-avtal som (en)procentregeln hamnar på Roger Mogerts bord. Så gör även stadens ateljéstöd och ateljéhyror, som håller på att chockhöjas på grund av stadens krav på marknadshyror och vinst från de allmännyttiga bostadsföretagen.

Mogert visar stort intresse för förändring denna kväll, hans egen födelsedag. Följande utfästelser gjordes:

1)     Stadens bolag har haft direktivet att marknadshyror ska gälla, vilket inbegriper ateljéerna. Det vill Mogert ändra på.

2)     Staden ska utveckla sitt samarbete med KRO/KIF, som bland annat ska ha ett större inflytande över tillämpningen av MU-avtalet och ateljéfrågor.

3)     Mogert är beredd att se över möjligheten för Stockholms stad att sluta hängavtal till det ramavtal (MU-avtalet) som KRO, KIF m fl har med staten.

4)     Mogert lovar att försöka få privata aktörer att tillämpa enprocentregeln för konstnärlig gestaltning. Han vill även se en granskning av huruvida en procent av stadens byggen verkligen går till konstnärlig gestaltning.

5)     Stadsplanering ska få en större roll i byggnationsbeslut, då det tidigare primärt varit markpriser som styrt hur staden har byggt.

6)     Mogert lovar en fortsatt dialog med kollektivverkstaden i Sickla för att hitta en varaktig lösning.

En sådan förändringslusta är givetvis glädjande och nu återstår att gå från ord till handling. Roger Mogert har mycket att stå i framöver. Kanske blir arbetet med att få till stånd en allmän attitydförändring gentemot konstnärer den största påfrestningen. På frågan rörande den konstnärliga gestaltningen av nya Slussen svarade kulturborgarrådet uppriktigt: "Jag tror inte att förslaget på en motorväg över Slussen är en konstinstallation"

Agnes Käll

*En sådan diskussion förutsätter dock ett antagande om att en uppdelning mellan kultur och samhälle låter sig göras, samt att uppdelningen i sig utgör en intellektuell tankestruktur.

Lars Epstein rapporterade på DN:s blogg: "Även stadens enprocentsregel diskuterades, dvs. principen att en procent av kostnaderna vid stadens byggprojekt ska avsättas till konst. Roger Mogert lovade att försöka förmå även privata aktörer att tillämpa regeln. Han såg det i detta avseende som en fördel att han förutom att vara kulturborgarråd samtidigt är stadsbyggnadsborgarråd." Läs hela inlägget.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!