Upphovsrätt


Används dina verk i kataloger, böcker, tidningar, på webben? Visas de på TV? Säljs de på galleri? Då kan du ha rätt till ersättning. På denna sida hittar du mer information om upphovsrättsliga ersättningar, royalties, IR, IV, respekträtt, följerätt med mera som du kan ha rätt till, och information om vart du vänder dig.

Zoom-inspelning av kursen: Har du sökt IR, individuell reprografiersättning?

6 mars 2024
Har du haft bilder, såsom till exempel illustrationer, grafik, måleri, skulptur, fotografier, brukskonst, textilkonst publicerade i böcker, tidningar och tidskrifter, utgivna för den svenska marknaden, eller bilder på vissa internetplatser, kan du ansöka om IR från Bildupphovsrätt. Sista dag att skicka in sin ansökan år 2024 infaller den 31 mars.

Läs mer →

Annons ↓

Upphovsrättliga ersättningar | 

Du som är bildskapare kan ha rätt till ersättning när dina verk används. För några av de ersättningar du kan ha rätt till krävs att du själv registrerar ditt verk.

Det är organisationen Bildupphovsrätt (BUR) som har ansvar för att samla in och fördela följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Bildupphovsrätt fördelar också ut Individuell visningsersättning, IV. Det är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt.

Skolkopiering/IR

Om du har bilder publicerade i böcker eller tidningar utgivna i Sverige kan du söka ersättning för att bilderna kan fotokopieras och användas i undervisningen i Sverige. Från 2021 gäller detta även digitala publikationer.

Läs mer

Offentliga verk (IV)

Du som har sålt ett verk exempelvis till en kommun, kyrkan, en region eller en statlig institution kan ha rätt till en ersättning för att verket visas för allmänheten. Det kallas för individuell visningsersättning och är ett statligt anslag som Bildupphovsrätt.

Läs mer

Verk i rörlig bild

TV-bolagen använder ofta upphovsrättsskyddade verk i sina program. Du som är skapare kan ha rätt till ersättning för det.

Tidningar

Bildupphovsrätt har avtal med ett stort antal tidningar och tidskrifter om bildpublicering såväl i tryckt form som på webben. Som medlem kan du ha rätt till ersättning när dina verk återges.

Läs mer

Vidareförsäljning

Som upphovsperson (eller rättighetshavare) kan du ha rätt att få ersättning när ditt verk säljs vidare på andrahandsmarknaden, så kallad FÖLJERÄTT. På så sätt kan du få del av värdeökningen som skett sedan den ursprungliga försäljningen.

Läs mer

Juristen svarar header transparent

Vad händer om något händer?

Konstjuridik |  16 januari 2020
Så här i början av ett nytt år och ett nytt decennium sveper tankarna över både det som har varit och vad som nu väntar. Liknande tankar och funderingar möter jag ibland hos konstnärer som funderar på vad som händer med konstnärskapet och de egna konstverken, när de själva inte längre finns med.

Läs mer →

Annons ↓

Tips! | 

Att tänka på vid upphovsrätt

  • Upphovsrätten är ditt "kapital" som konstnär. Se till att förvalta den väl så att du får betalt varje gång verket används.
  • Den ideella rätten kan inte överlåtas, det kan däremot den ekonomiska rätten.
  • Hävda din rätt att bli tillfrågad när någon vill använda ditt verk eller din bild.
  • Du har rätt att få ditt namn utsatt när ditt verk görs tillgängligt för allmänheten.
  • Vid anställning behöver arbetsgivaren avtala med arbetstagaren om att överta den ekonomiska rätten. Sker inte det har arbetsgivaren ändå alltid rätt att använda det som har skapats på arbetstid och inom ramen för anställningen.
  • Anslut dig till en upphovsrättsorganisation för att få bättre bevakning av dina rättigheter (på bild- och formkonstområdet: BUR, Bildupphovsrätt i Sverige).

Se, lyssna och lär mer om upphovsrätt för konstnärer

Lyssna och lär! |  20 november 2016
På vilket sätt kan upphovsrätten sätta gränser för vad jag får göra? I vilka situationer kan jag åberopa det upphovsrättsliga skyddet för att hindra andra från att använda sådant som jag skapat på ett sätt som jag inte vill?  Se, lyssna och lär mer om upphovsrätt för konstnärer i denna videoupptagning av kursen "Upphovsrätt i praktiken" som hölls på Konstfack av Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson.

Läs mer →

Annons ↓

venus_fodelse_0.jpg

Konstens liv efter konstnärens död

Konstnären |  13 juni 2019
Även en konstnär ska någon gång dö, men inte nödvändigtvis konstnärskapet, om det förvaltas på rätt sätt. KONSTNÄREN har pratat med Astrid Sylwan, som planerar hur hon kan hjälpa sina barn att förvalta hennes konstnärskap i framtiden, och med Nils Claesson och Gunilla Sköld Feiler som förvaltar dödsbon efter konstnärer som stod dem nära.

Läs mer →

Vem har eller kan ha upphovsrätt?

Juridisk fördjupning |  12 oktober 2014

Vad är ett verk? Hur fungerar upphovsrätten? Vad säger lagen?

Juristerna Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson reder ut begreppen kring upphovsrätt i denna fördjupande text.

Läs mer →

Se vårt samtal om nya regler i upphovsrättslagen från årets Southern Swedish Design Days

28 maj 2023
Årets Southern Swedish Design Days i Malmö är nu slut, och om du inte kunde vara på plats kan ta del av Konstnärernas Riksorganisations inslag här.

Läs mer →

Nya regler för upphovsrättsliga avtal 2023

12 januari 2023
Den 1 januari i år infördes nya bestämmelser i upphovsrättslagen som kommer att få betydelse för båda gamla och nya avtal och villkor om nyttjande av upphovsrätt. Det kan handla om allt ifrån en kommuns rätt att använda bilder av den egna offentliga konsten till ett företags rätt att framställa och sälja formgivna produkter.

Läs mer →

defocused-person-protesting-with-writing-hand-world-environment-day-outdoors (1)

Så invänder du mot Metas ”försäljning” av dina verk och dina personuppgifter

28 maj 2024
En av våra medlemmar uppmärksammade oss på att Meta i slutet av maj har gått ut med information om att de den 26 juni 2024 kommer att upplåta det material som finns på deras plattformar till AI-inlärning.

Läs mer →


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!