konstpolitiskadagenialmedalen2017_6juli_3sem.jpg

Se inspelningarna av våra konstpolitiska seminarier i Almedalen

8 juli 2017

Torsdag 6 juli arrangerade Konstnärernas Riksorganisation tre seminarier på Galleri Gotland. Nu finns videoupptagningar av alla tre.


Här finns inspelningar av följande seminarier på vår Youtube-kanal:

1. Hur kan politiken bidra till att medborgarna får konstnärligt gestaltade livsmiljöer?
2. Årets konstkommuner 2017: Hur kan kommuner skapar goda villkor för konsten? 
3. Konstpolitisk grillning med Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig åt kulturminister Alice Bah Kuhnke

Här rapporterar SVT om seminariet om Årets Konstkommuner 2017

Journalistpodden dokumenterade KLYS-seminariet "Kulturskapare – pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?" Lennart Eng, tecknare och fd ordförande Svenska Tecknare, företrädde bild- och formorganisationerna.

 

UTFÖRLIGA PRESENTATIONER AV SEMINARIERNA: 

Hur kan politiken bidra till att medborgarna får konstnärligt gestaltade livsmiljöer?

Boverket uppskattar att det behövs 700 000 nya bostäder till år 2025 och regeringen ska under året presentera en ny politik för gestaltad livsmiljö. Vilka är utmaningarna för att invånarna ska få tillgång till offentlig konst i sin vardag? Vilka regelverk och vilken kompetens behöver stärkas?

Den offentliga konsten är ett av de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i samhället. Vi möter den alla i vår vardag. Likt god arkitektur bidrar konsten till att skapa intressanta, harmoniska och väl gestaltade platser. Konsten insisterar på de mänskliga värdena, öppnar rum in till vår fantasi och erbjuder möjligheter till starka upplevelser och reflektion. 

När Göteborg växer låter staden allmännyttiga bostadsbolag och privata exploatörer ta delat ansvar för att det ska bli konstnärligt gestaltade livsmiljöer. Stockholm läns landsting satsar upp till två procent av kostnaderna vid nybyggnationen på konst. Staten å sin sida saknar direktiv för när procentregeln för konstnärliga gestaltningar ska tillämpas. Hur ska Gestaltad livsmiljö definieras? Behöver Plan- och bygglagen, investeringsstöden för bostäder och enprocentsregeln ses över? Hur stärker och utvecklar vi kunskapen om den konstnärliga gestaltningen? Vad händer när den konstnärliga kompetensen kommer in redan i planeringsfasen? 

Inledningar:
Gestaltad livsmiljö och konstnärliga perspektiv redan i planeringsprocessen, Lena From, Statens Konstråd
Göteborgsmodellen. Konkurrensneutralitet = delat ansvar för gestaltningarna, Mariya Voyvodova, kulturnämndens ordförande (S) i Göteborg 

Samtal med: 
Alf Karlsson, statssekreterare hos bostadsminister Peter Eriksson (MP)
Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet (riksdagens utskott för bostadsfrågor)
Johan Löfstrand (S), vice ordförande i civiltutskottet (bostadsfrågor)
Lena From (ersatte Magdalena Malm som fick förhinder)

Moderator
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Dag och tid: Torsdag 6 juli, kl 10.00-11.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1A, Visby 
Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation och Galleri Gotland

Årets konstkommuner 2017: Hur kan kommuner skapar goda villkor för konsten? 

I juni lanserar Konstnärernas Riksorganisation Årets Konstkommuner 2017: Vilka kommuner har höga ambitioner inom bild- och formkonsten? Vad gör de bra? Och vad kan en kommun konkret göra för att stärka sin konstpolitik?

Vilka kommuner har en strategi för att skapa en samhällsplanering som genomsyras av kultur? Hur många kommuner tillämpar 1%-regeln för konstnärliga gestaltningar och vilka är på gång att anta regeln? Hur många kommuner har konsthallar, betalar konstnärerna MU-avtalsmässigt vid utställningar och garanterar konstens frihet? I vilka kommuner erbjuds eleverna bild- och formkonst i kulturskolan och skapande skola? Vilka kommuner skapar goda villkor för konstnärerna? Och vad kan en kommun göra som vill höja sina ambitionsnivåer?

Vad har Göteborg gjort för att komma högt upp i Årets Konstkommuner? 

Presentation och samtal.

Medverkande:
Mariya Voyvodova
, kulturnämndens ordförande (S) i Göteborg
Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och vice riksordförande för KRO
Pontus Björkman, projektledare Årets konstkommuner 2017

Dag och tid: Torsdag 6 juli, kl 13.00-13.30
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1A, Visby 
Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation

Konstpolitisk grillning: På pinnstolen Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig åt kulturminister Alice Bah Kuhnke

Medianlönen för bild- och formkonstnärer är 13 000 kr. Vad innebär konstnärers ekonomiska och sociala otrygghet för samhället och mångfalden på konstscenen? Hur stärker regeringens handlingsplan för bild och form konstnärernas villkor? Vilka utmaningar kvarstår och hur vill regeringen lösa dem? Samtal mellan Konstnärernas Riksorganisation och Ulf Dernevik.

Medverkande:
Ulf Dernevik
, politiskt sakkunnig åt kulturminister Alice Bah Kuhnke
Eva Månsson, verksamhetsledare Konstnärernas Riksorganisation,
Pontus Björkman, politisk sekreterare Konstnärernas Riksorganisation

Dag och tid: Torsdag 6 juli, kl 16.15 – 16.45 
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1A, Visby 
Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation

Konstnärsmingel

Den konstpolitiska dagen avslutas med ett mingel för bild- och formkonstnärer. Välkommen till ett högst informellt samkväm på Galleri Gotland. Garanterat seminariefritt.

Dag och tid: Torsdag 6 juli, kl 19 - 21
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1A, Visby 
Arrangörer: Galleri Gotland, GKH, Konstnärernas Riksorganisation

OBS! För att delta i minglet måste du anmäla dig här!
 

Samma dag - torsdag 6 juli - arrangeras även följande seminarier om bild- och formkonsten:

Kl 8-9: Konstnärspolitiska utredningen arrangerar frukostseminariet "Konstnärspolitik – finns det andra länder som gör det bättre?". Plats: Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby
Kl 14-15 och kl 15-16: Statens konstråd bjuder in till två samtal om "Livet mellan bostadshusen ,då?". Plats: Restaurang Rosengården, Södra kyrkogatan 9, Stora torget.
Kl 17.15-18.30: Moderna Samlare arrangerar seminariet Passion, pengar eller fåfänga - Vad styr företagens konstsatsningar? Plats: Ann Wolffs ateljé, Björkvägen 2B

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!