Konstnären


KONSTNÄREN har blivit en av landets mest omdiskuterade konsttidningar. Konstnären är en tidning som skärskådar den visuella kulturen och kritiskt granskar dagens konst- och kulturpolitik. Oumbärlig läsning för alla som vill och bör veta vad det innebär att vara konstnär i dag. I tidningen introduceras konstnärskap sida vid sida med idé, reflektion och reportage om branschens förutsättningar.

KONSTNÄREN kommer ut fyra gånger per år med en upplaga på 9 500 ex. Tidningen ingår i medlemskapet för Konstnärernas Riksorganisation och utges av AB Svensk Konstnärsservice.

s1_Omslag4_2022

KONSTNÄREN #4 2022

Nya Konstnären tar upp ett ständigt omdebatterat ämne: konstnärens självbild. Detta omfattar alltifrån självporträtt, varumärke, konstnärlig identitet och även vilken bild av konstnärskap som media, publik och konstvärlden uppfattar och sprider.

Finns det en schism mellan person och konst, mellan konstnärskapet och ”konstnärskapet”, mellan innehållet i konstnärskapet och det som konstituerar karriär, stil eller igenkännbart uttryck hos en enskild konstnär? Några av texterna tittar på hur konstnärer, konsthistoriker och kritiker tänker.

Numret är ett försök att kunna tala om vår bransch just som en ”bransch”, där arbete utförs, lön utbetalas, karriärer byggs och personliga värden genereras, och att hitta ett språk för detta som inte ekar tomt av ”corporate bullshit”, utan tar frågorna på allvar utifrån konstnärskapets förutsättningar.

Banner-KRO

För visst känns ordet ’varumärke’ främmande att använda om konstnärer?

Konstnaren_robert_fb

När idén om konst för konstens skull började formuleras, mest högljutt av Parisprofessorn Victor Cousin under tidigt 1800-tal, skapades två motpoler: å ena sidan var konsten historiskt sett alltid beroende av stat, prästerskap, kungahus, adel samt ekonomiska och sociala strukturer, alltså inte alls fri i någon metafysisk bemärkelse.

Läs hela artikeln-->

Kontakta Konstnären

CHEFREDAKTÖR
Robert Stasinski, robert.stasinski(at)kro.se

Så här prenumererar du

PRENUMERERA
För endast 275 kr/år får du fyra fullmatade nummer per år.
Starta din prenumeration idag!

ENSTAKA NUMMER
​För 75 kronor plus porto 25 kronor kan du här beställa enstaka nummer.

ADRESSÄNDRA?
Kontakta kansliet.

Vill du annonsera i Konstnären?

Vi erbjuder möjligheten till annonsering i tidningen Konstnären, våra nyhetsbrev samt på vår hemsida. Kombinationserbjudande finns för annonsering i alla tre kanaler – läs mer här!