Kulturrådet får i uppdrag att omförhandla MU-avtalet!

5 april 2023


Konstnärernas Riksorganisation välkomnar dagens besked från kulturdepartementet att regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att omförhandla avtalet för medverkans- och utställningsersättning, det så kallade MU-avtalet, i syfte att öka användningen av avtalet och stärka förutsättningarna för bild- och formkonstnärer att få betalt för sitt arbete.

– MU-avtalet har en viktig roll när det gäller att skapa förbättrade villkor för bild-och formkonstnärer och deras möjligheter att få ersättning för konstnärligt arbete i utställningssammanhang. Dagens avtal uppfattas av många arrangörer och konstnärer som svårt att förstå och tillämpa. Avtalet behöver därför förändras så att det blir tydligt, lätt att använda och anpassat efter dagens behov, säger kulturminister Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande.

Vi håller med om detta och ser fram emot att avtalet nu förtydligas så att konstnärer får ersättning för sin medverkan och sina omkostnader inför, under och efter utställningar.

MU-avtalet sluts mellan staten genom kulturdepartementet och oss, Svenska Fotografers förbund samt Svenska Tecknare, men redan idag följer även många regionala och kommunala arrangörer avtalet, vilket innebär att ett förtydligat avtal även kommer att ge bättre förutsättningar för skäliga ersättningar över hela landet, något som vi på Konstnärernas Riksorganisation självklart välkomnar.

Sara Edström, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Länk till pressmeddelandet


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!