rubrik-hd

Debattartikel: Dunkers borde ställa sig på konstnärernas sida.

20 december 2021

Vår ordförande Sara Edström har skrivit ett inlägg i debatten om Dunkers Kulturhus och samarbetet med Helsingborgs konstförening kring arrangemanget Nordisk salong som publicerades i Helsingborgs Dagblad den 18 december 2021.


Jag har följt debatten om Dunkers Kulturhus och samarbetet med Helsingborgs konstförening kring arrangemanget Nordisk salong. Att få möjlighet att ställa ut och möta en publik är en av de mest centrala delarna i ett konstnärskap. Många kommuner driver egna konsthallar, museer och kulturhus och utgör den till antalet största gruppen utställningsarrangörer i offentlig sektor. De spelar därmed en viktig roll för medborgarnas möjlighet att möta konst i hela landet. Kommunerna är således också en mycket viktig del av bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad i Sverige.

Dunkers Kulturhus är en kommunal konsthall. Det kommunala uppdraget är att vara “en mötesplats för helsingborgare och ett attraktivt besöksmål för konst- och kulturintresserade i Öresundsregionen och Sverige”. Dunkers är inte ensamma om att åläggas så stora ambitioner. Runt om i Sverige vill kommuner gärna ha mer eller mindre pampiga konsthallsbyggnader. Dessvärre hänger sällan kommunernas kulturbudgetar med i de ambitionerna och själva verksamheterna inne i byggnaderna går på knäna för att tillhandahålla det attraktiva innehåll som efterfrågas.

I regeringens utredning om kulturens återstart efter pandemin kan vi läsa att “kunskapen om konstnärers och andra yrkesverksamma inom kultursektorns villkor är liten hos politiker och myndigheter som befinner sig utanför kulturområdet”. Eftersom de kommunala konsthallarna är en så viktig del av infrastrukturen på den konstnärliga arbetsmarknaden är det av högsta betydelse att sådan kunskap ska finnas hos de kommunala beslutsfattarna. När budgeten inte tar höjd för vad det faktiskt kostar att fylla en konsthall med innehåll i form av utställningar eller annan verksamhet så blir det väldigt attraktivt att lyfta in sådana publiksucceer som salongerna, varav Nordisk Salong är en av de största. Det kan tyckas som en win-win-win-situation då konsthallen eventuellt slår publikrekord, konstnärerna får möjlighet att ställa ut och den arrangerande konstföreningen drar in kosing till fortsatt verksamhet.

Så vari ligger egentligen problemet?

Konsthallscheferna borde ställa sig på konstnärernas sida och gemensamt med oss argumentera för det självklara att få betalt för det uppdrag en anlitas för. Vill kommunstyrelsen ha en konsthall som ska vara ett “attraktivt besöksmål” så bör den också satsa på professionella utställningar.

Nordisk Salong har nu blivit det tydligaste exemplet på hur en önskan från konstnärer att få möjlighet att ställa ut utnyttjas för att fylla konsthallen utan att det kostar särskilt mycket vare sig kommunal arbetskraft eller pengar. Helsingborgs konstförening har kommit på den utmärkta affärsidén att locka så många med konstnärsdrömmar som möjligt att betala den saftiga anmälningsavgiften via sin mycket aktiva marknadsföring. Blir du antagen får du dessutom själv betala för frakt och transportförsäkring och om du väl säljer något tar Helsingborgs konstförening en provision på 25 procent. Som så många gånger förr används de aspirerande konstnärernas drömmar som en valuta i ett högt spel. Här undermineras det konstliv som det är meningen att konstnärerna ska kunna försörja sig inom när salongen väl är avslutad. Även vad gäller utställningar där de kommunala institutionerna faktiskt betalar konstnärerna ligger ersättningarna på väldigt låga nivåer. Det är dags att se till att de kommunala konsthallarna får den finansiering och de verktyg som krävs för att kunna betala skäliga ersättningar till konstnärer för utställningsuppdrag. Men fram till dess, oavsett vilken budget en institution som Dunkers har att röra sig med, borde det finnas ett absolut tabu för en konstinstitution: att utnyttja konstnärer som gratis arbetskraft.

Sara Edström,
ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Läs debattartikeln på HD:s hemsida (bakom betalvägg)


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!