alicebahkuhnke_foto_pontusbjorkman_2.jpg

Utlovade handlingsplanen för bild- och formkonsten dröjer

21 september 2016

Senast till höstbudgeten 2016 ska en handlingsplan för att stärka bild- och formkonstnärernas villkor vara på plats, sa Alice Bah Kuhnke när KONSTNÄREN intervjuade henne i våras. I dag presenterade hon nästa års budget på Stadsteatern i Skärholmen. Handlingsplanen lyste med sin frånvaro. KONSTNÄREN var på plats för att fråga henne varför.


Du har ofta pratat om att bild- och formkonsten är ett eftersatt område och att du prioriterar konstnärers ekonomiska villkor. Det sa du också inledningsvis i din presentation idag. Hur menar du att det syns i den här budgeten.  

– Jag menar att vi nu har en budget där vi kan fortsätta arbeta för att förstärka konstnärers villkor. Vi höjer anslagen för bidrag och ersättningar till kulturskapare med 15 miljoner kronor.

Men då går 8 miljoner till höjda biblioteksersättningar till författare, och en stor del till pris- och löneuppräkningar. Vad finns kvar till bild- och formkonstnärer?

– Då blir det 4 miljoner kvar att jobba med.

Vad kan man tänka sig för satsningar då? Höjda visningsersättningar?

– Jag kan inte vara så specifik. När jag talar om förändrade villkor för konstnärerna handlar det ju om så många delar av vårt samhälle, om strukturer, om andra myndigheter. Då är det inte några miljoner som gör skillnaden. Utan detta är medel som jag kan börja använda från och med 2017 till att göra de rätta prioriteringarna och investeringarna för att arbeta för bättre villkor för konstnärer.

Du har ju upprepade gånger det senaste ett och ett halvt året utlovat en handlingsplan för bild och formkonstområdet. Bland annat har du sagt till mig, i en intervju med KONSTNÄREN i våras, att handlingsplanen senast ska presenteras i samband med höstbudgeten 2016. Det är alltså i dag och handlingsplanen finns inte på plats. Kan du ge mig ett datum, eller åtminstone en tidsperiod, när vi kan förvänta oss den?

– Nej, sådant måste jag verkligen sluta lova. Däremot kan jag med säkerhet säga att planen ska vara uppe och rulla inom mandatperioden. Vi ska ha en handlingsplan som vi kan beta av punkt för punkt, så att vi kan peka på olika områden och visa att ”det här har vi ju sagt att vi ska göra.” Men som sagt behövdes det medel till detta och därför var det viktigt för mig att vi fick till det i den här budgeten.

Alltså, medel till att få fram en handlingsplan?

– Medel för att göra vissa grunddelar till det som ryms i handlingsplanen.

Du är väldigt luddig nu …

– Ja, men om man ska göra strukturförändringar måste man ha underlag. Jag kan inte gå till finansministern och peka på områden som behöver mer pengar utan att hon frågar mig varför det ser ut så. Och de underlagen jag behöver för att göra ett arbete som ger effekt, de kostar pengar. Annars blir det ju bara prat.

Kan du ge exempel på några sådana stora strukturförändringar som handlingsplanen kommer att innehålla?

– Nej jag vill ju presentera dem som en nyhet när det är dags. Jag vill ju att du ska intervjua mig igen! 

Du har tidigare kritiserat MU-avtalet, dels att det inte följs och dels att det är ett svagt avtal. Är en genomlysning av MU-avtalet ett sådant kostsamt grundarbete du pratar om?

– Ja, så kan det kanske vara. Men jag vill ju berätta det här då, när vi presenterar vad vi ska göra med de här pengarna. Vi har efter samtal med intresseorganisationer, som KRO/KIF, en lång lista på saker som behöver göras. Nu måste vi prioritera och se var i den listan vi bäst använder statens pengar, vad ger mest effekt om vi vill förstärka konstnärers villkor.

Så ditt besked till bild- och formkonstnärerna idag är att en handlingsplan dröjer, men är på gång, och att den ska presenteras och börja tillämpas under den här mandatperioden. Och att det som finns i nästa års budget för att förbättra konstnärers villkor är fyra miljoner kronor. Stämmer det?

– Ja, mitt mål är att handlingsplanen ska vara framtagen så att vi kan börja jobba utifrån den innan vi går till val nästa gång. 

Sofia Curman, chefredaktör KONSTNÄREN

Läs KRO/KIF: pressmeddelande om budgetpropositionen här


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!