21-11-19 dialogmöte sthlm stad.jpg

Dialogmöte med Stockholms stad

22 november 2021

Stockholm stad bjöd in organisationer som representerar fria kulturlivet till Dialogmöte 19 november under rubriken Samverkan för fria kulturlivets utveckling i Stockholm. Mötet hölls på Stadsarkivet. Våra representanter Eva Månsson och Sofia Björkman har skrivit en kort rapport från mötet.


Dialog är en början på samverkan” – Karin Inde (KLYS)

Stockholm stad bjöd in organisationer som representerar fria kulturlivet till Dialogmöte 19 november under rubriken Samverkan för fria kulturlivets utveckling i Stockholm. Mötet hölls på Stadsarkivet.

Övergripande frågeställning för diskussionen var: Vad är viktigt för en bra samverkan mellan stadens kulturaktörer och staden för att stärka det fria kulturlivets utveckling i dag och de kommande åren?

Deltagande på mötet var bland annat: Jonas Naddebo (Kulturborgarråd), Patrik Liljegren (Biträdande kulturdirektör), Anne Lund (Enhetschef kulturstöd) samt Eva Månsson och Sofia Björkman (Konstnärernas Riksorganisation), Grethe Rottboll (Författarförbundet), Karin Inde (KLYS), Simon Norrthon (Fackförbundet Scen & Film), Jonas Nyberg och Rebecca Meiselbach (Svenska Musiker FSM), Joppe Pihlgren (Svensk Live). Konstnärernas Riksorganisation betonade vikten av Stockholms stads arbete för bild- och formsektorn med att stärka till exempel infrastrukturen för ateljéer som förvaltas och förmedlas, stödet till kollektivverkstäder och arrangörer, Stockholm konsts arbete med den offentliga konsten. För fortsatt utveckling lyftes förslag på att ta fram en konstnärsstrategi eller konstnärspolicy för att bland annat stärka skäliga ersättningar och villkor för konstnärerna.

Efter organisationernas inspel fördes diskussioner om samverkansmodeller, ekosystem inom kultursektorn, cirkulära system, stads- kontra riksfrågor, konstnärsavtal, hur kulturanslagen fungerar eller inte fungerar som tänkt. Goda exempel framfördes som tex införandet av lotstjänster. Vikten av armlängds avstånd diskuterades men också den problematik som kan uppkomma vid avsaknad av insyn i kulturarbetarnas verklighet. Hur utvecklas en hållbar kulturplan och vad ska nästa konstnärspolitiska program innehålla? Detta är frågor att fortsätta diskutera i kommande dialogmöten med staden.

Eva Månsson och Sofia Björkman, Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!