KIF:s nya styrelse vald på årsmötet

17 maj 2014

KIFs årsmöte hölls den 9 maj på Beckmans Designhögskola i Stockholm. Ett tjugotal personer var närvarande och textilkonstnär Ulla Parkdal svingade ordförandeklubban.


Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte ta fram en konsekvensanalys och handlingsplan för ett samgående med KRO. Underlag som ska ligga till grund för ett definitivt beslut i frågan. Årsmötet konstaterade att det är viktigt att KIF ska verka långsiktigt för att skapa en gemensam branschorganisation för samtliga utövare inom bild- och formområdet. 

Avgående styrelseledamot och tidigare ordförande Camilla Skorup avtackades med ett hyllningstal och blommor och fick en mycket varm applåd av församlingen. 

KIF:s styrelse 2014-2015

Ordförande:
Johan Wingestad 2014-2015 omval

Ledamöter:
Karolina K Eriksson omval
Sanna Svedestedt omval
Backa Carin Ivarsdotter omval
Christian Sandell omval

Ersättare:
Annika Daevel omval
Anna Y Gunnarsson omval
Pia Ingemarsson Wigh nyval


Nyhetsarkiv