KIF:s nya styrelse vald på årsmötet

17 maj 2014

KIFs årsmöte hölls den 9 maj på Beckmans Designhögskola i Stockholm. Ett tjugotal personer var närvarande och textilkonstnär Ulla Parkdal svingade ordförandeklubban.


Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte ta fram en konsekvensanalys och handlingsplan för ett samgående med KRO. Underlag som ska ligga till grund för ett definitivt beslut i frågan. Årsmötet konstaterade att det är viktigt att KIF ska verka långsiktigt för att skapa en gemensam branschorganisation för samtliga utövare inom bild- och formområdet. 

Avgående styrelseledamot och tidigare ordförande Camilla Skorup avtackades med ett hyllningstal och blommor och fick en mycket varm applåd av församlingen. 

KIF:s styrelse 2014-2015

Ordförande:
Johan Wingestad 2014-2015 omval

Ledamöter:
Karolina K Eriksson omval
Sanna Svedestedt omval
Backa Carin Ivarsdotter omval
Christian Sandell omval

Ersättare:
Annika Daevel omval
Anna Y Gunnarsson omval
Pia Ingemarsson Wigh nyval


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!