0_dsc_4647_saraedstrom_foto_geskabrecevic.jpeg

Vi välkomnar satsningen på ytterligare 1,5 miljarder till kulturen 2020.

21 augusti 2020

Nu presenterar regeringen ett krisstöd om 1,5 miljarder ytterligare till kulturområdet under 2020, det är ett välkommet besked och vi är direkt på tårna för att vara med och påverka så att det nåt ut till bild- och formkonstnärerna utan att hindras av de kriterier som missgynnade våra grupper i förra krispaketet.


1,5 miljarder till kulturen

"De som behöver stöden mest får i dag minst” skriver Petter Larsson i Aftonbladet (4:e augusti) och syftar på den orimliga skillnaden för hur aktiebolag kontra enskilda firmor kunnat ta del av stöden. Drygt 80 % av bild- och formkonstnärerna driver sina verksamheter som enskild firma, självklart slår det hårt mot oss att regeringen så totalt har duckat sitt ansvar gentemot alla 600 000 enskilda näringsidkare i Sverige. Men det är ju också den bistra sanningen att det är på fler områden än näringspolitiken som våra grupper missgynnats.

Ja, de som behöver stöden mest har fått minst. Nu presenterar regeringen ett krisstöd om 1,5 miljarder ytterligare till kulturområdet under 2020, det är ett välkommet besked som vi förutsätter godkänns av samarbetspartierna och vi är direkt på tårna för att vara med och påverka så att det nåt ut till bild- och formkonstnärerna utan att hindras av de kriterier som missgynnade våra grupper i förra krispaketet.

 • Att kulturens medlemsorganisationer får förslaget till fördelning av de 1,5 miljarderna på snabbremiss, för att undvika fallgroparna som missgynnar våra grupper.

 • Att Konstnärsnämnden snabbt utlyser de tidigare  aviserade 20 miljonerna som ska ut i arbetsstipendier, med justerade kriterier.

 • Att Regeringen och samarbetspartierna starkt prioriterar kulturskapares, konstnärer och konsthantverkares villkor i budgetförhandlingarna som pågår.

 • Att Kulturdepartementet snabbutreder en bild- och formallians liknande de allianser som finns inom scenkonsten, musiken och dansen.

 • Att man inför möjligheten till avdrag för företag vid inköp avkonst,

  unika möbler och konsthantverk

  .
 • Att Regeringen sänker kravet för att få ta del av omställningsstöd.

 • Att det anslås särskilda medel till centrumbildningarna för uppdrags- och arbetsförmedling.

 • Att det satsas på de enskilda näringsidkarna i enlighet med #uppropförenskildafirmor och införs ett riktat stöd till enskilda näringsidkare

 • Att det säkerställs att a-kassorna tillämpar de nya, tillfälliga reglerna om att kunna vilandeförklara sitt företag flera gånger under 2020 samt att det ska tillåtas viss marknadsföring och enstaka uppdrag under en vilandeperiod utan att egenföretagaren förlorar sin a-kassa.

 • Att kultursamverkansmodellen stärks ytterligare med inriktningen att skydda kulturlivet i landets alla regioner 

 • Att det skapas en bättre social trygghet för frilansande kulturskapare angående SGI, a-kassa och pensioner.

/ Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation

Fotograf: Geska Brecevic. 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!