kollage-medborgarforslag-jamtland_boras.jpg

KRO/KIF Jämtland Härjedalen – svensk mästare i 1%-regeln

16 maj 2017

KRO/KIF Jämtland Härjedalen gör det igen och igen och igen, och kan kanske titulera sig svensk mästare i att få kommuner och region att stärka upp arbetet med enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av våra offentliga rum.


Först lyckades de få Region Jämtland att anta regeln. I julas kom ett beslut att stärka upp arbetet med den offentliga konsten i Östersund. Sedan har Krokom ställt sig bakom att utöka enprocentsregeln till att gälla offentliga platser, inte bara byggnader. I juni 2017 antog Åre enprocentsregeln.

De fyra politiska besluten är ett resultat av att det har lagts medborgarförslag av konstnärer boende i respektive valkrets, bland annat av Kristina Wrang, Christina Langert, Anna Erlandsson och Elin Ståhl. Linda Petersson har varit ordförande och styrelseledamot i KRO/KIF Jämtland Härjedalen under den här perioden. Hur gör ni egentligen?

– Vi är ett litet gäng som tycker det är viktigt och kul att skriva och ligga på kommunerna. Genom ett nätverk av yrkesverksamma konstnärer har vi kontakter runt om i länet, vilka vi stöttat med utkast till medborgarförslag. Sedan har vi uppmuntrat alla som vi känner i valkretsen att rösta på förslaget. Det har gett resultat!

lindapetersson_2.jpg

Linda Petersson
Genom ett nätverk av yrkesverksamma konstnärer har vi kontakter runt om i länet, vilka vi stöttat med utkast till medborgarförslag. 

Det låter svårt och tidskrävande att få igenom tre förslag. Hur har ni orkat med det?

– Vi är ju en ideell styrelse och har bestämt oss för att avgränsa oss till att driva en fråga, och det har faktiskt inte tagit så många timmar då vi återanvänder texter i medborgarförslagen.

Under den här perioden har ni haft tre olika ordföranden och styrelser.  Ändå lyckas ni behålla kontinuiteten. Hur går det till?

– Även om ordförandeskapet har roterat är vi flera aktiva i och utanför styrelsen som fortsatt engagera oss.

I våras lyckades även KRO Sjuhärad genom medborgarförslag och varaktigt påverkansarbete få Borås att anta enprocentsregeln. I flera andra kommuner pågår ett arbete efter att medborgarförslag har lagts av konstnärer. 

Pontus Björkman

Fakta: Vill du själv eller tillsammans med några vänner lägga ett medborgarförslag? För att underlätta arbetet har KRO tagit fram färdiga utkast på medborgarförslag för 1%-regeln. Du hittar påverkanspaketet på kro.se/metodhandbok.

Illustration: en del av medias bevakning av lagda förslag.


Nyhetsarkiv