ateljeforeningarproduktionsplatser_farg_final14.jpg

Nu startar vi en kartläggning av ateljéföreningars/produktionsplatser i Sverige

9 augusti 2018

Frågan om ateljéer och andra produktionsplatser har blivit ett växande problem för många konstnärer. Uppsägningar, hyreshöjningar och brist på lokaler är återkommande svårigheter som många ställs inför.


 

Nu vill vi göra en kartläggning av hur det ser ut.

 

Vem äger fastigheten och vem har tecknat kontraktet med fastighetsägaren? Vad är hyran och vem förhandlar om den? Kunskapen om hur det faktiskt ser ut på olika håll i landet och vad det finns för behov och utvecklingsmöjligheter är i stort sätt obefintlig. 

Anmäl din ateljéförening, produktionsplats, kollektivverkstad eller liknande till denna kartläggning av hur det ser ut. Vi kommer att ta kontakt med dig/er för at göra en fördjupad enkätundersökning i syfte att öka informations- och kunskapsutbytet. Det kostar inget och är inte bindande. Även om du inte sitter i föreningens/organisationens styrelse så kan du ändå lämna kontaktuppgifter.

Anmäl din förening här.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kartläggningen genomförs av Konstnärernas Riksorganisation i dialog med det nybildade nätverket Produktionsplatserna för ateljéföreningar i Stockholms län.

 

 

 


Nyhetsarkiv