kajsahaglund_ordf_kro-kifuppland_foto_rose-marie_fasth_2013.jpg

Ateljéstöd i Uppsala efter enträget arbete av KRO/KIF Uppland!

17 december 2015

KRO/KIF Uppland har efter varaktigt och enträget arbete lyckats få kulturnämnden i Uppsala att anta ett förslag om ateljéstöd.


 

– Det här är otroligt viktigt för konstnärerna i Uppsala, inte bara för att kommunen stöttar kåren med ateljéstödet. Det skickar också en symbolisk signal om att den samtida konsten är en viktig del av Uppsala, säger Kajsa Haglund, ordförande KRO/KIF Uppland.

– Vi avsätter 600 000 kronor för ett nytt ateljéstöd för aktiva Uppsalakonstnärer. Cirka 40 platser finns att söka i denna första omgång. Tanken är att vi ska tillskapa lokaler för dem och där stödet kan bidra till hyran, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden till UNT 10/12-2015.

Beslutet är taget efter en lång och genomarbetad process. Redan 1999 fick kulturnämnden ett uppdrag att undersöka möjligheten till ateljéstöd, sedan blev det tyst ¬ fram till 2013. Då tog miljöpartisten Küllike Montgomery, författare och fd museichef på Bror Hjorths hus, tag i frågan. Med stöd av bl a KRO/KIF Uppland gjorde hon en enkät med konstnärerna i Uppsala, vilket resulterade i en motion om ateljéstöd. Küllike fick med sig både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och efter att ärendet utretts har det alltså två år senare antagits.

Engagemanget från KRO/KIF Uppland har varit stort. Man har deltagit i debatten i medierna, skrivit remissvar, bidragit med underlag. Samma dag som kommunfullmäktige skulle klubba sitt beslut om att utreda förslaget, dök en skara engagerade konstnärer upp för att dela ut flygblad utanför Uppsala Konsert & Kongress. Även KRO/KIF riks har kunnat stötta processen genom att ta fram underlag till Küllike Montgomery och KRO/KIF Uppland.

– Det känns fantastiskt roligt att få gehör efter denna långa och kollektiva insats för att påverka politiken och skapa bättre förutsättningar för att producera konst i Uppsala. Vi sänder ett stort lass röda rosor till Küllike Montgomery som engagerat sig och drivit fram beslutet, säger Kajsa Haglund.

Här finns en artikel om KRO/KIF Upplands arbete för ateljéstöd, publicerad i Konstnären #4-2013.

Text: Pontus Björkman
På bilden: Kajsa Haglund.  Foto: Rose-Marie Fasth

13-12-01_kro-kif_uppland_ateljestod_konstnaren.png

Artikeln som publicerades i Konstnären #4-2013.


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!