foreningsguiden_bw.jpg

Nu lanserar vi föreningsguiden!

6 december 2018

För att underlätta arbetet för dig som är aktiv i lokalföreningar runt om i landet har vi tagit fram Föreningsguiden. Här finns bland annat information om hur man startar och driver en lokalförening, stadgar och riktlinjer, styrelse- och mötesguide med mallar för kallelse, dagordning och protokoll med mera.


Är du en av våra länsvisa talespersoner? Under fliken Påverka lokalt finns information om ditt uppdrag, aktuella fokusfrågor inom riksorganisationen och om hur du och styrelsen i ditt län kan bli framgångsrika i ert gemensamma påverkansarbete.

Vill du engagera dig i det lokala arbetet för att förbättra villkoren på din ort? Här kan du se vilka lokalföreningar som är aktiva och kontakta din lokala styrelse. Finns det ingen styrelse där du bor? Så här gör du för att starta en lokalförening.

Föreningsguiden kommer efterhand att utvecklas utifrån medlemmarnas behov, synpunkter och önskemål.


Nyhetsarkiv