KONSTNÄREN räknar artiklar och inslag i dagspressen

18 september 2016

Hur mycket konst är det i medierna? KONSTNÄREN gjorde ett stickprov och räknade artiklar i dagspress och inslag i några av public service kulturnyhetsprogram under en vecka i september 2016.


16-09-22_hurmktkonstimedierna_komplettatabellen_0.jpg

Detta är en mer utförlig tabell än den som publicerades i KONSTNÄREN #3-2016. Av utrymmesskäl fick inte hela tabellen plats i tidningen.

* Endast tidiga sändningen (18.30) 
** Inräknade sändningar är 07.46, 8.54, 13.03 och 15.45 (de som finns tillgängliga på webben). Många inslag i samtliga kategorier är upprepningar, exempelvis konstinslaget som sändes i två olika sändningar samma dag och därför räknas som två i tabellen.

Om tabellen: Räkningen är utförd mellan 30 augusti och 5 september 2016. Alla inslag och artiklar, oavsett längd, är inräknade. Bestämningen av vilken artikel/inslag som faller in under vilken kategori var oftast självklar, men bygger på KONSTNÄRENS egen bedömning. Kategorierna var: Konst och form, film och tv, litteratur, medier och yttrandefrihet, mode, musik, scen, samhälle och politik, spel och övrigt. Räkningen utfördes under en för kort tid för att användas som statistiskt underlag för fördelningen mellan konstformerna i dessa medier, men ger en bild av hur en kulturnyhetsvecka kan se ut.


Nyhetsarkiv