Upprop till nya regeringen: Svensk kulturexport fungerar inte utan kulturråden.

10 oktober 2022

Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter den 10 oktober 2022.


Vi publicerar i dagens DN, tillsammans med företrädare för tolv andra organisationer som representerar tusentals kulturskapare, ett upprop till den kommande regeringen: svensk kulturexport fungerar inte utan kulturråden!

Larmrapporterna om hotet mot de svenska kulturrådens ställning måste tas på allvar. Deras betydelse som stigfinnare för svensk kultur utomlands går inte att överskatta – och deras arbete är lönsamt, skriver tolv företrädare för svenska kulturskapare.

Det är med stor oro vi har tagit del av tunga svenska ambassadörers larm om att de svenska kulturråden är hotade (DN 5/10 och SvD 7/10). Kulturråden – eller kulturattachéerna som de förr kallades – har i sex decennier gjort storartade insatser för att sprida svensk kultur i världen.

I dag är deras roll än mer betydelsefull eftersom möjligheterna till kulturutbyte är så oändligt många fler och i denna myckenhet är dessa kulturens internationella stigfinnare oerhört viktiga. Kulturrådens arbete kan kanske tyckas lite anonymt från en svensk horisont, men deras betydelse som kontaktskapare går inte att överskatta. Deras kunskap om respektive länders kulturliv har ofta varit av avgörande betydelse för svenska kulturskapares internationella framsteg. De utökar och fördjupar kulturutbytet mellan Sverige och världen.

Våra mest kända och framgångsrika kulturskapare kan kanske klara sig utan stöd av kulturråden, men för merparten av de skapande människor som utgör Kultursverige är dessa diplomaters stöd ofta en förutsättning för att nå utanför landets gränser.

Vi är väl införstådda med att kulturråden kostar pengar, men deras arbete bör inte ses som en kostnad utan som en investering – kulturen skapar arbete. Det finns i vårt land över 120 000 verksamheter inom kulturella och kreativa näringar som tillsammans bidrar med över 20 miljarder i exportintäkter. Kulturen är en central del av Sveriges ekonomi.

Vi som undertecknar detta representerar tiotusentals svenska kulturskapare och vi är övertygade om att vi gör oss till tolk för alla våra medlemmar när vi till den nya regeringen säger: kulturråden måste finnas kvar! Och deras insatser ska inte krympas utan snarare ökas. Politiker och kulturskapare är ju ändå överens om att kulturen bygger broar!

Läs debattartikeln på DN.se

Underskriven av:

● Niklas Cserhalmi, Ordförande, Sveriges Museer

● Sara Edström, Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation

● Eva Hamilton, Ordförande, Film&TV-producenterna

● Alex Haridi, Ordförande, Dramatikerförbundet

● Paulina Holmgren, Ordförande, Svenska Fotografers Förbund

● Karin Inde, Ordförande KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

● Elin Kamlert, Ordförande, Oberoende Filmares Förbund

● Alfons Karabuda, Ordförande, SKAP

● Jesper Monthan, Ordförande, Svenska Förläggareföreningen

● Simon Norrthon, Förbundsordförande, Scen & Film

● Grethe Rottböll, Ordförande, Sveriges Författarförbund

● Jesper Thorsson, Vd, Export Music Sweden

● Martin Jonsson Tibblin, Ordförande, Föreningen Svenska Tonsättare


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!