tabell_konstnaren_nr4-2018_jamforelse_regering_opposition.jpg

Jämförelse mellan regeringens och oppositionspartiernas kulturbudgetar 2018

15 december 2017

Tidningen KONSTNÄREN gjorde i nummer #4-2017 en jämförelse mellan regeringens kulturbudget för 2018 och oppositionspartiernas budgetmotioner för samma år.


Här finns chefredaktör Sofia Curmans artikel "Vad vill partierna med konsten?"

Några förtydliganden:
- Siffrorna kommer från regeringens höstbudget för år 2018 och oppositionspartiernas budgetmotioner för samma år. 

- Siffrorna redovisas i tusentals kronor. Det innebär exempelvis att Moderaterna lägger 1,2 miljarder kr mindre på utgiftsområdet än regeringen, och 42 miljoner kr mindre på bild- och formkonsten. 

- Den totala kulturbudgeten som redovisas inkluderar även utgifter för exempelvis folbildning, medier och civilsamhälle. 

- Rubriken Bild- och formkonst inbegriper Statens Konstråd, Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, samt Stöd till bild- och formområdet (Kulturrådet)

- Rubriken Kulturskapares villkor inbegripre Konstnärsnämndens anslag, den individuella visningsersättningen och Författarfonden

tabell_konstnaren_nr4-2017_budetjamforelse_regering_opposition.jpg


Nyhetsarkiv