tabell_konstnaren_nr4-2018_jamforelse_regering_opposition.jpg

Jämförelse mellan regeringens och oppositionspartiernas kulturbudgetar 2018

15 december 2017

Tidningen KONSTNÄREN gjorde i nummer #4-2017 en jämförelse mellan regeringens kulturbudget för 2018 och oppositionspartiernas budgetmotioner för samma år.


Här finns chefredaktör Sofia Curmans artikel "Vad vill partierna med konsten?"

Några förtydliganden:
- Siffrorna kommer från regeringens höstbudget för år 2018 och oppositionspartiernas budgetmotioner för samma år. 

- Siffrorna redovisas i tusentals kronor. Det innebär exempelvis att Moderaterna lägger 1,2 miljarder kr mindre på utgiftsområdet än regeringen, och 42 miljoner kr mindre på bild- och formkonsten. 

- Den totala kulturbudgeten som redovisas inkluderar även utgifter för exempelvis folbildning, medier och civilsamhälle. 

- Rubriken Bild- och formkonst inbegriper Statens Konstråd, Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, samt Stöd till bild- och formområdet (Kulturrådet)

- Rubriken Kulturskapares villkor inbegripre Konstnärsnämndens anslag, den individuella visningsersättningen och Författarfonden

tabell_konstnaren_nr4-2017_budetjamforelse_regering_opposition.jpg


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!