Sara Edström porträttbild

Var frikostig med att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet, Frida Stål

10 april 2024

Replik på en debattartikel om Region Gävleborgs budgetförslag om en handlingsplan för regionens konst införd i Gefle Dagblad 13 april 2024


Debattartikel publicerad i Gefle Dagblad 2024-04-13

I en replik i den pågående debatten om Region Gävleborgs budgetförslag om en handlingsplan för regionens konst (Gefle Dagblad den 5 april 2024) anklagade Frida Stål (M), Kultur- och kompetensnämndens ordförande, Marie-Louise Dangardt (S) för att vara ”frikostig med att lägga in egna tolkningar i den budgettext hon hänvisar till”. Frida Stål är dock själv minst lika frikostig med tolkningar när hon i samma artikel hävdar att "det är viktigt att balansera konstnärens frihet med samhällets värderingar och normer”.

Den konstnärliga friheten har sin grund i yttrandefriheten och är en förutsättning för skapandet av fri konst. Den måste med andra ord definieras i enlighet med Sveriges grundlagar och de internationella konventionsåtaganden vi skrivit under.

Den svenska regeringsformen fastställer att vi är försäkrade gentemot det allmänna en ”frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”. I yttrandefrihetsgrundlagen samt i tryckfrihetsförordningen tydliggörs att ändamålet med yttrandefrihet är att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. Det innebär att yttrandefriheten omfattar även konst och andra uttryck vars innehåll kan vara provokativa, kränkande, chockerande eller störa staten eller någon del av befolkningen.

Att som politiker välja att ”balansera konstnärens frihet med samhällets värderingar och normer” innebär i grunden ett avfärdande av våra grundlagsstadgade fri- och rättigheter. Vi förväntar oss att Frida Stål står upp för den konstnärliga friheten på det sätt som avses i våra grundlagar och konventionsåtaganden och inte med en “frikostig” egen tolkning av vad konstnärlig frihet innebär. Det är bättre om hon istället går i bräschen för att skapa goda förutsättningar för konstnärlig frihet i Gävleborg. ■

Sara Edström,
konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!