”Konst ska vara ett kärnområde inom välfärden”

16 september 2013


Och kanske kan det kreativa samtalet på sikt öppna för nya möjligheter på det konstpolitiska området. Åtminstone på fem av ja/nej-frågorna som ställdes fick vi intressanta svar (se de gulfärgade frågorna i tabellen).

På frågan vad kulturministern ville göra på bild- och formområdet före nästa val svarade hon: ”Jag vill få procentregeln för konstnärlig gestaltning att bli normgivande i samhället”. Kulturministern var dock den enda som inte tycker att utställningsarrangörer som får statliga bidrag ska tvingas tillämpa MU-avtalet. Istället pikade hon KRO/KIF och menade att konstnärerna själva ofta saknar kunskaper om MU-avtalet.

”Skapande konst och kultur ska vara ett kärnområde inom välfärden. Jag vänder mig helt mot bilden att konsten ska vara grädde på moset”, sa Ulf Nilsson (FP) som är vice ordförande i riksdagens kulturutskott.

”Vi har lagt förslag på att anslaget till Statens Konstråd ska öka med 10 miljoner och att se över tillämpningen av procentregeln”, sa Gunilla C. Carlsson (S), ordförande i kulturutskottet, på frågan vad hon gjort som oppositionspolitiker.

Och kanske pekade Tina Ehn (MP) ut den långsiktiga utvecklingen, där konsumtionssamhället istället ersätts av kultursamhället:

”Visst kan vi konsumera mer konst och kultur istället för prylar”, sa hon och slog ett slag för att även korttidsstipendier ska vara pensionsgrundande.


Nyhetsarkiv