nb_riksmote_randig_0.jpg

Varmt välkomna till Konstnärernas Riksorganisations Riksmöte 4 Maj 2019

7 mars 2019

Alla medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation är välkomna till Riksmöte 2019 som hålls lördagen den 4 maj i Stockholm. I samband med riksmötet kommer det att ordnas ett seminarium fredagen den 3 maj.


Program Riksmöte 2019

Fredag 3 maj, kl 13- 17.00

Konstnär, ett yrke i ständig utveckling 
Plats: Svensk Form, Svensksundsvägen 13 på Skeppsholmen.
Vi bjuder på fika.

Läs mer om seminarieprogrammet och anmäl dig här>>

Lördag 4 maj kl 9-17

Konstnärernas Riksorganisation Riksmöte 2019
Plats: Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9, Stockholm
Vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Dagordning Riksmöte 2019 Konstnärernas Riksorganisation 

§1. Mötets öppnande

§2. Anteckning av fullmäktige och övriga närvarande
§2.1 Fastställande av röstlängd (Bilaga §2.1)
§2.2 Redogörelse fördelning mandat (Bilaga §2.2)

§3. Val av mötesfunktionärer och justeringsmän

§4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

§5. Fastställande av föredragningslista 

§6. Riksstyrelsens årsberättelser
§6.1 Verksamhetsberättelse 2017-2018 (Bilaga §6.1)
§6.2 Förvaltningsberättelse 2017 (Bilaga §6.2)
§6.3 Förvaltningsberättelse 2018 (Bilaga §6.3)

§7. Revisorernas berättelser 
§7.1 Revisionsberättelse 2017 (Bilaga §6.2)
§7.2 Revisionsberättelse 2018 (Bilaga §6.3)

§8. Fråga om ansvarsfrihet för riksstyrelsen 

§9. Riksstyrelsen informerar om verksamheten 2017-2019 och visioner för framtiden.
(Bilaga §9.1 & Bilaga §9.2)

§10. Riksstyrelsens förslag (Bilaga §10)

§11. Motioner (Bilaga §11)

§12. Fastställande av medlemsavgift (Bilaga §12)

§13. Fastställande av avgift till KRO:s servicebolag (Bilaga §13)

§14. Fastställande av arvoden till förtroendevalda (Bilaga §14)
§14.1 Ordförandens arvode
§14.2 Vice ordförandes arvode
§14.3 Övriga förtroendevalda
§14.4 Årlig uppräkning av arvode

§15. Val av organisationens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och eventuella ersättare. (Bilaga §15)

§16. Övriga stadgeenliga val och val av KRO-representanter i offentliga organ (Bilaga §16)

§17. Mötets avslutande

Vid frågor kontakta: kro@kro.se

Logga in på medlemssidorna för att ta del av möteshandlingarna. 
 

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!