folkochkultur.png

Spännande seminarier på Folk och Kultur i Eskilstuna

28 november 2017

Konstnärernas Riksorganisation kommer att finnas med på Utställartorget och delta i fyra seminarier på ”Folk och Kultur” 7-10 februari 2018 i Munkellstaden, Eskilstuna. Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent med ett par hundra seminarier och kulturupplevelser.


 

PRATA MED OSS!
Är du sugen på att prata om utmaningar för bild- och formkonsten, hur kommuner kan stärka sin konstpolitik eller hur regioner kan arbeta med mentorskapsprogram för nyanlända konstnärer? Välkommen till vårt bås på utställartorget i Stiga Sports Arena Eskilstuna. Där blir det även en projektion med konstverk från medverkande i projektet Konsten att Delta. 

LYSSNA PÅ OSS!
Konstnärernas Riksorganisation arrangerar och medverkar i fyra seminarier. Här är hålltiderna: 

TORSDAG 8 FEBRUARI
Kl 10.20 – 11.20: ”Konsten att delta och mötas”. Lokal: Hörsalen, Munktellmuseet, Munktellstorget
Kl 13.00 – 14.30: ”Viktigast för en stad är kultur – kulturens roll i stadsutvecklingen?”. Lokal: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8
Kl 15.40 – 16.40: ”ÅRETS KONSTKOMMUNER 2017: Hur kan kommuner och regioner stärka sin konstverksamhet?”. Lokal: Torget, Munktell Science Park, Portgatan 3

FREDAG 9 FEBRUARI
Kl. 13.00 – 14.00: ”KULTURVALET.SE: Konstpolitiska partienkäten 2018”. Lokal: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8

UTFÖRLIGA BESKRIVNINGAR AV SEMINARIERNA:

TORSDAG 8 FEBRUARI
”KONSTEN ATT DELTA OCH MÖTAS”, kl. 10.20 – 11.20 
”Konsten att mötas” och ”Konsten att delta” är två projekt som finansieras av PostkodStiftelsen och som vill underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare att bli en del av den svenska konstscenen. Deltagarna berättar om hur projekten har vuxit fram, hur framtiden ser ut och hur de samverkar. I samtalet lyfts konkreta exempel på både framgång och motgång. Hur gör man och vilka är svårigheterna? Diskussion om hur man genom samarbete blir starkare och tillsammans kan skapa och utveckla plattformar för kollegialt samarbete mellan konstnärer som öppnar kulturlivet för dem som står utanför.

Medverkande: bl a Antony Merjan & Ola Öhlin från Konsten att Delta
Arrangörer: Sveriges Konstföreningar och Konstnärernas Riksorganisation
Läs mer här: http://www.folkochkultur.se/program/konsten-att-delta-och-mötas-integration-i-praktiken-(42)-38047697(link is external)

”VIKTIGAST FÖR EN STAD ÄR KULTUR - KULTURENS ROLL I STADSUTVECKLINGEN?", kl 13-14.30 
Viktigast för en stad är kultur - Kulturens roll i stadsutvecklingen
Städer som bejakar och satsar på kultur har högre tillväxt. Hur kan fastighetsägare, kommuner och andra aktörer säkerställa att kulturen får den plats den förtjänar? Kan smartare planerade städer bidra till såväl integration som ett kreativt företagsklimat. Ett samtal om konsten och kulturens roll i framtidens offentliga rum.

Medverkande: 
Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation
Kieran Long, överintendent ArkDes 
Rudolf Antoni, vice VD och näringspolitisk chef Fastighetsägarna
Maud Olofsson, ordförande i Visita
Lars Westin, professor i regionalekonomi, Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå Universitet
Moderator är Kerstin Brunnberg, journalist

Arrangörer: Folk och Kultur i samarbete med Munktell Science Park
Läs mer här: http://www.folkochkultur.se/program/viktigast-för-en-stad-är-kultur –-kulturens-roll-i-stadsutvecklingen-38050102(link is external)

"ÅRETS KONSTKOMMUNER 2017: Hur kan kommuner och regioner stärka sin konstverksamhet?", kl 15.40-16.40
Under 2017 gjordes en rikstäckande kommunenkät om konstpolitiken av Konstnärernas Riksorganisation. Den utmynnade i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” som innehåller tips, checklistor och en lång räcka goda exempel från landets kommuner. Den 1 januari 2018 blev bild- och formkonsten även ett eget område inom Kultursamverkansmodellen.

Vad kan konsten tillföra samhället och vad kan en kommun och region göra för att stärka sin konstverksamhet? Hur får man kulturen att genomsyra samhällsplaneringen och skapa fler livsmiljöer med konstnärliga gestaltningar? Vad kan underlätta för konstnärerna att vara verksamma i en kommun/region och hur kan samarbetet mellan kommuner, regioner och konstnärer stärkas? 

Välkommen på ett seminarium med många exempel!

Medverkande: 
Marie-Louise Rönnmark (S), ordförande i kommunfullmäktige i Umeå och ordförande för SKL:s kulturberedning: Hur får vi kulturen att genomsyra kommunen?
Conny Brännberg (KD), ordförande i kulturnämnden för Västra Götalandsregionen: Vad innebär det för Västra Götalandsregionen att Bild och formkonsten har blivit ett eget område inom kultursamverkansmodellen?
Anna-Karin Wulgué, Konsthallschef/Director, Örebro konsthall: Vad vill kommunen med Open Art och vad bidrar det till?
Andreas Roth, processledare på Göteborg Konst: Hur gör Göteborg med enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar för att ansvaret delas mellan det offentliga och privata byggandet?

Moderatorer: Katarina Jönsson Norling, konstnär, och Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, båda från Konstnärernas Riksorganisation

Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation 
Läs mer här: http://www.folkochkultur.se/program/årets-konstkommuner-2017-hur-kan-kommuner-och-regioner-stärka-sin-konstverksamhet-(83)-38050414(link is external)

FREDAG 9 FEBRUARI

"KULTURVALET.SE: Konstpolitiska partienkäten 2018", kl 13-14 
Konstnärernas Riksorganisation har i januari 2018 låtit partierna svara på en enkät inför valåret 2018. Vad vill partierna med konstpolitiken? Hur vill de göra konsten och kulturen mer tillgänglig? Hur skapa goda förutsättningar för de som producerar det konstnärliga innehållet? Hur ska konsten och kulturen ges utrymme i samhällsplaneringen? Hur kan efterfrågan på konst stimuleras och bildupphovsrätten fungera effektivare? 

Välkommen på ett samtal med några av partiernas företrädare.

Medverkande: 
Gunilla C. Carlsson (S), kulturpolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens kulturutskott
Per Lodenius (C), kulturpolitisk talesperson och ledamot i riksdagens kulturutskott
Bengt Eliasson (L), kulturpolitisk talesperson och ordförande i riksdagens kulturutskott
Niclas Malmberg (MP). kulturpolitisk talesperson och ledamot i riksdagens kulturutskott

Moderatorer: Katarina Jönsson Norling, konstnär, och Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, båda från Konstnärernas Riksorganisation

Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation
Läs mer här: http://www.folkochkultur.se/program/kulturvalet.se-konstpolitiska-partienkäten-2018-(79)-38048487

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!