Konstnärer subventionerar konsthallar och museer

18 juni 2013

Kulturrådets nya rapport visar att bara 40 procent av landets utställningsarrangörer tillämpar MU-avtalet som ger konstnärer ersättning vid utställningar. Myndigheten drar bland annat slutsatsen att det behövs budgetförstärkningar för att ersätta konstnärer avtalsmässigt och att bidragsgivare bör ställa ökade krav på implementering av avtalet.


- Utställningsarrangörer tycks inte se ersättningar till konstnärer som lika viktiga som andra kostnader. Ersättningar till konstnärer bör prioriteras av arrangörerna, sa Bongi Dermott, författare till rapporten på Kulturanalys, vid dagens frukostmöte och presentation av rapporten. 

Idag finansierar vi konstnärer själva en stor del av utställningskostnaden genom andra inkomster. Vi konstnärer tvingas arbeta gratis och subventionerar på så sätt museer och konsthallar.

Av de som tillämpar avtalet uppger de flesta att det fungerar väl i stora drag, visar enkäten som ligger till grund för rapporten. Ekonomiska förutsättningar uppges som skäl till att inte tillämpa MU-avtalet. Detta trots att många institutioner är offentligt finansierade.

- Idag finansierar vi konstnärer själva en stor del av utställningskostnaden genom andra inkomster. Vi konstnärer tvingas arbeta gratis och subventionerar på så sätt museer och konsthallar. En konsekvens av detta är att 64 procent av konstnärerna tjänar mindre än 13 300 kr i månaden, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Enligt KRO/KIF:s och BUS senaste stora konstnärsenkät tvingas fyra av tio konstnärer att tacka nej till att medverka vid utställningar för att de inte har råd och förväntas arbeta gratis.

- Det är bra att fler utställningsarenor tillämpar avtalet, men att det fortfarande är fler som inte tillämpar MU-avtalet än de som tillämpar det, visar att det behövs ett helt nytt synsätt hos myndigheter och utställningsarrangörer. Utan oss konstnärer blir det inga utställningar. Ändå får vi sällan betalt för vårt jobb, säger Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

 

Fakta MU-avtalet och Kulturrådets rapport

För drygt fyra år sedan undertecknades det så kallade MU-avtalet mellan staten och Konstnärernas riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare. Avtalet syftar till skapa bättre förutsättningar för konstnärer att få ersättning för utfört arbete och omkostnader vid utställningar av deras konstverk. Det är bindande för statliga institutioner och museer.

Kulturrådets rapport bygger på en enkät som skickats ut brett till statliga, regionala och kommunala museer och institutioner som ställer ut bild-och formkonst samt även andra arrangörer inom området. Enkäten visar att statliga arrangörer är bäst på att tillämpa avtalet, därefter regionala arrangörer, föreningar, kommunala, privata och övriga arrangörer. I jämförelse med tidigare undersökningar tyder enkäten på att tillämpningen av MU-avtalet går framåt.

Positiva tendenser med MU-avtalet, enligt Kulturrådets rapport:

    • MU-avtalet fungerar väl för de flesta som tillämpar det

    • Bra för konstnärers villkor

    • Professionalisering av bild- och formkonstområdet

    • Högre kvalitet i utställningarna

    • Större variation i utställningarna

    • Ökad självkänsla för konstnärer

Läs rapporten här.

 

För mer information, kontakta:
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se, 070-224 00 64

Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se, 076-102 19 22 

 

Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-771 18 50

 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!